Nyhet

Ledningsstöd ny förstärkningsresurs

MSB bygger upp en ny förstärkningsresurs för stöd till ledning av räddningstjänst.

I ett första steg har 25 personer med kvalificerad erfarenhet från stora räddningsinsatser tagits ut för resursen.

I maj genomgår de en tredagarsutbildning för att kunna förstärka redan till sommaren.

Stöd till räddningstjänst är en ny delresurs i den befintliga förstärkningsresursen Samverkan & ledning.

Bakgrunden är brister i ledningen som avslöjades vid de stora skogsbränder som drabbade Sverige 2014 och 2018.

Räddningstjänstutredningen pekade på behovet av systemledning och samverkan för att skapa uthållighet.

Många kommuner och förbund har utvecklat samverkan och skapat systemledning, men enligt MSB är det bara i mindre utsträckning som förmågan motsvarar de krav som kan ställas på en övergripande ledning.

I sitt svar på ett regeringsuppdrag tvivlar MSB på att alla räddningstjänster lyckas få detta att fungera fullt ut de närmaste åren.

Det bedöms även finnas begränsad tillgång på personal med gedigen erfarenhet av kvalificerad ledning av komplexa, långvariga och omfattande räddningsinsatser.

Jan-Åke Björklund föreslog i tilläggsutredningen Skogsbränderna sommaren 2018 att MSB nationellt ska tillgodose tillgången på ledningspersonal som är utbildad och övad i skogsbrandsbekämpning.

Under hösten och våren har MSB arbetat med vilka förmågor som kan vara lämpliga för stöd till ledning av räddningstjänsten och i februari gick det ut en annons.

— Vi har sökt tre olika profiler: Organisering (metodstöd), kvalificerad insatsledning och kvalificerad övergripande ledning (systemledning). Grundkraven var brandingenjör med RUB eller minst Räddningsledning B, berättar projektledaren Per Delhage, MSB.

Gensvaret blev stort.

— Flera har sökt till flera profiler och vi fick 187 ansökningar fördelat på 102 personer. Det var över all förväntan och vi är extremt nöjda. Det är tunga namn i Räddningstjänst-Sverige som har sökt. Som vi hoppades på finns också sökande som inte är anställda i kommunal räddningstjänst, men som har lång erfarenhet och är hos andra arbetsgivare. Det ger nya individer till systemet. Är det hög belastning blir det inte fler individer av att räddningstjänsten samverkar med varandra eller att MSB mäklar.

Första utbildningen hålls 12-14 maj och tanken är att den ska synkas med ELS-projektet, Enhetligt ledningssystem.

— ELS-projektet är inte klart förrän senare i år, men det som hittills kommit ut tänker vi ta in i utbildningen. Det för att få prova ELS-tankar under sommaren, sen utvärdera och få med det i utvecklingen av ELS. ELS blir en röd tråd genom utbildningen, säger Per Delhage.

Budget och planering var utbildning av 25 personer men det stora intresset gör att det beslutats att ta in 50 personer i resursbasen och att ytterligare 25 resurspersoner ska utbildas nästa år.