Nyhet

Insatsledaren friad i hovrätten

Även hovrätten friar insatsledaren som stod åtalad för miljöbrott i samband med släckningsarbetet under branden i Hamre.

Tingsrätten friade insatsledaren i december förra året. Domen överklagades till hovrätten som nu alltså går på samma linje.

Hovrättens bedömning är att de objektiva förutsättningarna för miljöbrott var uppfyllda, men däremot inte den subjektiva förutsättningen att insatsledaren handlat med straffbar oaktsamhet.

Hovrätten konstaterar att vid en jämförelse mellan säkerhetsdatabladen för det B-skum som användes och för A-skum framgår ingen skillnad avseende risker för miljön.

Ansvaret för att inhämta ytterligare kunskap kan enligt hovrätten inte läggas på rollen som insatsledare/räddningsledare vid det pågående släckningsarbetet. I den mån ytterligare kunskap borde ha inhämtats har ansvaret för det legat på en högre nivå inom räddningstjänstens organisation.

– Kommunens hållning har hela tiden varit att det inte borde vara möjligt att räddningstjänsten kan ställas till svars eftersom insatsledaren utfört arbete enligt lagen om skydd mot olyckor och utifrån det allmänna kunskapsläge som fanns vid tiden. En fällande dom skulle ha fått stora konsekvenser för räddningstjänstens arbete i hela Sverige, säger kommundirektör Bengt Friberg på hudiksvall.se.