Nyhet

Insatskort för fordon i mobilen

En app med insatskort för fordon att ladda ner i mobilen finns numera för räddningstjänster och andra inblandade vid olyckor.

Insatskorten ger snabb information om hur moderna bilar, exempelvis elfordon, ska hanteras under räddningsinsatser.

– Appen kan laddas ner gratis av insatspersonal och även andra som berörs vid olyckor, exempelvis bärgningspersonal. Insatskort och guider är tillgängliga på ett enkelt sätt, säger Tore Eriksson, ordförande i CTIF, internationell organisation för räddningstjänst.

Behovet har vuxit fram i takt med att de alternativa drivmedlen för fordon vuxit.

Vid exempelvis olyckor med laddbara bilar är räddningstjänstens rutin att strömtillförseln ska klippas av. Då är det viktigt att snabbt hitta rätt kablar, varje minut kan vara avgörande under livräddning.

Appen Euro Rescue ger svar på vad som kan göras och inte göras. Man knappar in bilmodellen och får exempelvis besked om var kablar till högvoltsbatteri och krockkuddar är placerade.

Appen kan laddas ner för android och iphone och går att använda även utan internetuppkoppling. Den finns i dag att hämta på Google play.

I dag finns över 2 000 insatskort i appen som släpptes under sommaren. Varje insatskort består av max tre sidor med information för snabbt beslutsstöd.

Tillgängliga språk är engelska, franska, tyska och spanska. Från 2023 ska alla europeiska språk ingå.

Framtagandet av appen är ett samarbete mellan främst krocktestorganisationen Euro Ncap och CTIF. Från svenskt håll har även MSB medverkat i arbetet.

– Euro Ncap finansieras bland annat av fordonstillverkarna, vilket innebär att de även är med och finansierar appen, säger Tore Eriksson.

Behovet av att öka kunskapen om risker vid räddningsarbete aktualiserades tydligt sommaren 2014 då tio tyska brandmän skadades när en gasoldriven bil exploderade i samband med en insats.

Efter det intensifierade CTIF och SIS, Sveriges standardiseringsinstitut, arbetet med att få till stånd en ISO-standardisering av insatskort och utbildningsmanualer.

2018 var ISO-standard 17840 framtagen, som bland annat innebär att fordonstillverkaren ska stå för insatskort, manualer och märkning av fordon.

– Förmodligen världens första och enda ISO-standard för räddningstjänst, säger Tore Eriksson.
Modell av insatskort
Exempel på insatskort i appen.