Nyhet

Det finns i depåerna för att släcka skogsbränder

Värme och torka. SMHI har varnat om extremt hög brandrisk den kommande tiden. Beredskapen är förstärkt, även för arbetet på marken.

Skopande flygplan och fler helikoptrar ingår i beredskapen för att hantera skogsbränder. Men även depåer med motorsprutor, brandslang och mycket mera har kraftigt förstärkts sedan skogsbränderna 2018.

Vid MSBs nationella lager i Kristinehamn är en lokal, cirka 250 kvadratmeter stor, närmast fylld med brandslang. I en närliggande lokal står motorsprutor klass 3 på rad. De klarar 3 000 liter per minut och dras ut i terrängen med sexhjuling.

– Vi kan skicka ut motorsprutor enskilt. Vi har även två högkapacitetspumpar som klarar 15 000 liter i minuten. De är även användbara vid översvämning, säger Pär Högman, verksamhetsansvarig vid lagret.

Sedan den flygande beredskapen ökat, har trycket på skogsbrandsdepåerna minskat. Men blir det en sommar med skogsbränder över hela landet kommer sannolikt även materielförstärkning efterfrågas. Och antalet depåer har utökats.

2018 fanns 15 skogsbrandsdepåer som användes flitigt. Vid det mest kritiska läget fanns två depåer kvar i beredskap.

Numera finns totalt 24 depåer. 20 är utplacerade på 14 platser i landet. Dessutom finns fyra depåer redo vid nationella lagret i Kristinehamn för att fylla upp när orter töms på depåer.

I Kristinehamn finns dessutom ett plocklager som motsvarar totalt fyra depåer. Det används för att göra använda depåer kompletta igen. Slang och kopplingar bli ofta förstörda i bränder. 2018 fick MSB slangtillverkarna att bryta semestern för att leverera mer slang.

– Vi klarar att producera en ny depå på en dag, så inarbetat är systemet, säger Jan Ogenvall vid lagret.

Varje depå består av tre containrar. Två är identiskt lika och innehåller släckutrustning. Den tredje containern innehåller bland annat en sexhjuling och en klass 3-motorspruta.

När de egna resurserna inte räcker till och en depå behöver lånas kontaktar räddningsledaren MSB:s tib, tjänsteman i beredskap.

Depåerna finns spridda över landet. MSB bestämmer vilken depå som ska aktiveras och förmedlar utlarmningen.

Det kostar inget att låna utrustningen, däremot ansvarar den som lånar depån för att ordna och betala för transporten när depån hämtas till insats. MSB kör upp en ny depå till orten där räddningstjänsten hämtat för att hålla beredskapen intakt.

– Vi har lastbil med långsläp och kan köra en hel depå med tre container på ett fordon, säger Pär Högman.

Efter avslutad insats hämtar MSB den använda depån. Förbrukad materiel ersätts av MSB, förutsatt att inte oaktsamhet eller dylikt förekommit.

FAKTA

Innehåll i depåerna

 • 23 km brandslang

 • Motorsprutor, klass 3 och klass 2

 • En sexhjulig ATV med släp

 • Slangupprullare

 • Vattenspridare

 • Motorsågar

 • Vattenbehållare

 • Grenrör och strålrör

 • Elverk för belysning

 • Bränsledunkar

 

Här finns depåerna:

 • Två depåer: Boden, Östersund, Söderhamn, Vetlanda, Högsby och Ljungby.

 • En depå: Skellefteå, Dorotea, Sundsvall, Ludvika, Strängnäs, Enköping, Bengtsfors och Visby.

 • MSB:s nationella lager i Kristinehamn har fyra reservdepåer som främst används för att fylla på vid orter som tömts på depåer.