Nyhet

Deltidsbrandmän säger upp sig för att rädda a-kassa

Inkomst från arbetet som deltidsbrandman bör tillfälligt undantas från beräkning av A-kassa.

Det begär berörda fackförbund, SKR och Sobona hos regeringen.

Skälet är att många deltidsbrandmän just nu varslas om uppsägning från sin huvudarbetsgivare.

– När de ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras den på grund av inkomsten som deltidsbrandman. Det leder nu till att deltidsbrandmän säger upp sin anställning hos räddningstjänsten, vilket försvagar Sveriges beredskapsförmåga avsevärt, skriver Peter Bergh, ordförande i Brandmännens riksförbund, BRF.

Problematiken är inte ny. När en deltidsbrandman blir utan huvudsysselsättning får denne inte full A-kassa eftersom Försäkringskassan anser personen har deltidsarbete som brandman.

Jan-Åke Björklund som ledde räddningstjänstutredningen ansåg att frågan måste lösas, även från politiskt håll har det sagts att den måste lösas. Men ännu har inget hänt och nu upplever facken frågan som akut.

– Vi ser exempel på räddningstjänster som kan förlora upp till en tredjedel av personalen. Personalförsörjningen har varit och är en av de största utmaningarna räddningstjänsten. Det här hastar, nu går vi mot sommar och dessvärre kanske mot skogsbränder. Därför gör vi ett skarpt omtag till regeringen från inblandade parter och visar gemensamt hur allvarligt detta är och blir om det inte hanteras, skriver Peter Bergh.