Nyhet

Deltider blev heltider

Våren 2017 var det kaos i räddningstjänsten. Runt om i Sverige lämnade deltidsbrandmän in massuppsägningar i protest mot avtalet RiB17. Då passade Mellersta Skaraborg på att göra om deltidsstationer till heltidsbemannade.

Någon månad före protestaktionerna hade räddningstjänsterna i Falköping, Tidaholm, Skara och Götene bildat Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.
Namnet var noga genomtänkt. Samhällsskydd omfattar mer än räddningstjänst.
– Tankar om att utveckla det breda uppdraget hade vi haft länge, men vi hade inte riktigt vetat hur vi skulle nå dit, säger förvaltningschefen Stefan Swenson.

Stefan Swenson

Vi träffas i början av juni. Snart ska han gå i pension, och det har hunnit gå tre år sedan han fick ta emot 30 uppsägningar på kort tid.
– Alla i Tidaholm sa upp sig, och alla i Götene. Det blev nyckeln till att göra de förändringar vi ville, säger Stefan Swenson.
Före massuppsägningarna hade organisationen cirka 90 deltidsanställda eller räddningstjänstpersonal i beredskap, i dag är de cirka 50.

Efter semestrarna 2017 hade alla fyra kommuner som ingår i den gemensamma nämnden fått bemanning dygnet runt på sina brandstationer. Tidigare var det bara Falköping som hade det.
– Med deltid går det i princip bara att släcka bränder. Ska vi kunna stärka tryggheten i hela samhället behöver vi bemanning dygnet runt, säger Dan Hovskär, (KD) ordförande i nämnden för Samhällsskydd Mellersta Skaraborg, den nämnd som i full politisk enighet fattade beslutet.

Sedan tidigare hade kommunerna en gemensam ledningscentral dit alla larm går. Tack vare den och tack vare de heltidsbemannade stationerna kan räddningstjänsten rycka in i olika akuta situationer.
Ibland behöver hemtjänsten lyfthjälp, är det stökigt på stan kan brandmännen följa med fältassistenterna ut och när driftlarmet går på någon kommunal anläggning är det brandmännen som kollar.
– Tekniska förvaltningen behöver inte skicka ut någon extra klockan fyra på morgonen när vår personal kan åka ut på sin arbetstid, säger Dan Hov-
skär.

Stefan Swenson säger att kostnadsökningen när deltider blev heltider blev förbluffande låg. Framförallt sparade andra kommunala förvaltningar in när räddningstjänsten tog på sig ett bredare uppdrag.
– De senaste åren har vi lyft av andra förvaltningars kostnader på tre miljoner kronor. Ekonomin blir tuffare i alla kommuner, då måste man ju fundera över hur man kan öka samhällsnyttan och hålla kostnaderna nere, tycker Dan Hovskär.
Stefan Swenson understryker att räddningstjänsten inte åtar sig vilka kommunala uppgifter som helst, det måste ha med skydd och säkerhet att göra.
– Men hur stor del av arbetstiden släcker vi bränder egentligen? Det är klart att vi ska göra mer nytta i samhället när vi har så jädra duktiga människor!

En konsekvens av att göra om deltider till heltider är att det blir färre händer som kan rycka in vid större händelser. Den nya organisationen har understrukit behovet av att utöka frivilligverksamheten.
Sommaren 2020 blir det första testet för organisationens frivilliga brandmän. Nästan 60 personer sökte och 26 plockades ut, 17 män och 11 kvinnor. I början av maj hölls en endagsutbildning som innehöll kommunikation via Rakel, teori om skogsbrand och en praktisk övning i att bekämpa skogsbrand.Förutom skogsbrand kommer de frivilliga att sättas in vid höga flöden, eftersök eller skolavslutningar då det behövs fler vuxna ute på stan.

Samhället tjänar på att räddningstjänsten bidrar i fler sektorer än traditionellt, och räddningstjänsten vinner på att öppna sig mot resten av samhället.De 26 frivilliga brandmännen för in nya kompetenser. De har ingen jour, utan ställer sig till förfogande när det behövs och de har möjlighet. Ersättningen blir 120 kronor i timmen vid utryckningar. Att de överhuvudtaget betalas beror framförallt på försäkringsfrågor. I gruppen finns bland annat en expert på skogsbränder, flera som jobbar inom sjukvården och en som har en eftersökshund.
– Kanske kommer han att hålla utbildning i eftersök för oss i räddningstjänsten, säger brandmästare Ola Jacobsson som har ansvarat för rekryteringen av de frivilliga brandmännen.

Samhällsskydd Mellersta Skaraborg

  • Floby, Tidaholm och Götene miste deltidstjänster vid omorganisationen.
  • I dag har Samhällsskydd Mellersta Skaraborg totalt cirka 90 heltidsanställda och 50 personer på deltid (räddningstjänstpersonal i beredskap, Rib).
  • I Falköping finns administration och kommunledningscentralen. Där jobbar skiftlagen 1+4 heltid. Götene har 1+2 heltid samt 2 Rib. Skara har 1+2 heltid samt 1+4 Rib. Tidaholm har 1+2 heltid samt 2 Rib.
  • En deltidsstation finns i Floby i Falköpings kommun, med 1+2 Rib.

Läs mer:

Brandmän i skolorna är vuxna förebilder