Nyhet

Brinnande elbilar i container

Riskerna vid bränder i elfordon får allt mer uppmärksamhet och nya testresultat väntas under våren.

I danska Gentofte strax norr om Köpenhamn har man utökat beredskapen med en särskild container för att hantera brinnande elbilar.

– Ett batteri kan brinna i ett dygn, vi kan åka över hela Danmark och det skulle vara en bra idé att rekvirera containern även till Sverige, trots att det är en bit att köra, menar Jimmy A. Schou, vice beredskapsinspektör vid räddningstjänstförbundet Beredskap Øst strax norr om Köpenhamn.

Bakom portarna – av trä (!) – i den gamla vagnhallen i Gentofte har en toppmodern vagnpark kompletterats med en röd container, redo att hakas på lastväxlaren när larmet går om brand i ett elfordon någonstans i Danmark.

På plats lyfter man med kran ner det brinnande fordonet i containern där det vattenbegjuts med hjälp av ett cirkulerande system och munstycken utmed och under fordonet, som också kan flyttas till en mer lämplig plats om det behövs.

Sedan utrustningen införskaffades, efter inspiration från utlandet, har den bara använts några få gånger, men ungefär hälften av medarbetarna i varje pass vid station Gentofte ska kunna rutinerna och man övar med kranen ofta, berättar Jimmy A. Schou som bedömer att behovet kommer att öka.

–Det blir fler och fler elbilar på marknaden och vi kommer att få fler bränder. Sådan här utrustning kommer vi att se mer av framöver.

Det danska initiativet är långtgående om man jämför med Sverige, där det fortfarande råder delade meningar om i vilken utsträckning just elfordon ska särbehandlas, och var i sådana fall ribban för en särskild beredskap ska ligga.

Tommy Carnebo vid Södertörns brandförsvarsförbund är djupt engagerad i frågan och har lyft riskerna och behovet av utbildning i bland annat SVT.

– Mardrömmen är brand i ett parkeringsgarage, det är extremt giftiga gaser och kunskapen är för låg. Man bör sätta sig och få ett helhetsgrepp om risker och lösningar, säger han.

Ulf Bergholm som är olycksutredare vid MSB och har egen erfarenhet från Räddningstjänsten Storgöteborg och Räddningstjänsten Syd, menar att brand i parkeringsgarage är ett stort problem sedan länge, oavsett drivmedel.

– Varje brand är unik och riskbedömningar genomförs alltid i samband med varje insats. Dessutom är incidenterna med elfordon förhållandevis få, cirka fem på ett år när MSB granskade räddningstjänsternas händelserapporter häromåret.

Nu pågår studier och forskning, bland annat om så kallad "hudpenetration" där FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, väntas komma med nya rön i början av nästa år.

Tommy Carnebo vid Södertörns brandförsvarsförbund hävdar att bränderna är vanligare än vad MSB:s statistik visar, och menar att det behövs ett nytänk och ny utrustning även i Sverige för att hantera elfordonen, exempelvis som den danska containern.

– På låg nivå har vi lyft frågan om en investering i Stockholmsområdet, berättar han.

I Gentofte nöjer man sig inte med den nya "brandslukningscontainern", trots relativt få incidenter hittills, utan fortsätter att utveckla beredskapen, berättar Jimmy A. Schou.

– Nästa steg i utvecklingen är en truck. Den ska flytta bilar som står under tak och som vi inte kommer åt, exempelvis i ett parkeringsgarage.

LÄS OCKSÅ