Nyhet

Brandbekämpningsflyg placeras på Skavsta flygplats

Nu är det klart att två mindre vattenbombningsflygplan kommer finnas tillgängliga på Skavsta flygplats i Nyköping från och med slutet av maj. Tanken är att planen ska kunna användas för att bekämpa bränder i hela norra Europa.

Planen är av typen Air Tractor AT-802 Fire boss och kan med hjälp av en skopanordning i pontonerna släppa cirka 3000 liter vatten per fällning – vatten som hämtas från sjöar eller havsvikar. På en timme klarar de att släppa
35 000–50 000 liter vatten.

MSB köper in tjänsten av Saab AB, som förutom själva flygplanen också står för besättning och annan nödvändig logistik.

De närmaste månaderna ska MSB och Saab AB tillsammans utveckla arbetssätt för hur och när flygplanen ska vara i beredskap samt hur samverkan med räddningstjänsterna och länsstyrelserna ska se ut vid skogsbränder.

– Att fälla vatten från luften med skopande flygplan skiljer sig från att arbeta med helikoptrar vid skogsbränder. Erfarenhet av att arbeta med skopande flygplan finns i dag inte hos alla räddningstjänster i Sverige. Även för oss på MSB är detta en ny typ av resurs. Därför behöver vi tillsammans lära oss och utveckla ett effektivt arbetssätt, säger Jakob Wernerman, enhetschef för nationella insatser och civilskydd på MSB.

Dessutom krävs en del arbete för att resursen ska fungera vid EU-insatser, för precis som med helikoptrarna som används vid brandbekämpning kommer MSB att ansöka om att ansluta flygplanen till rescEU, inom EU:s civilskyddsmekanism. En stor del av kostnaderna kan därmed bli finansierade av EU. Som värdland för resursen har Sverige goda möjligheter att använda planen nationellt men får då stå för de operativa kostnaderna.

- Det är kostnadseffektivt att vi har möjlighet att samarbeta och hjälpa varandra inom EU och mellan våra nordiska grannländer både med beredskap och skarpa insatser, säger Jakob Wernerman.

Från Nyköping kan flygplanen exempelvis nå Köpenhamn eller östra Finland inom två timmar och Luleå inom tre timmar. Vid behov kan planen baseras på annan ort med en framskjuten tekniker- och underhållsresurs.

Kontraktet med Saab AB gäller till och med år 2023. Inom ramen för kontraktet finns även möjlighet att utlösa en option med ytterligare två, större, flygplan för perioden 2021– 2023.