Nyhet

Utredaren om skogsbränderna: "Inte så svårt analysera"

Skogsbränderna i somras bekräftar många av förslagen i räddningstjänstutredningen.

Jan-Åke Björklund– Det vi förebådat i utredningen kom några veckor senare, säger Jan-Åke Björklund som nu även utrett skogsbränderna.

Många av de nu viktigaste förslagen är därför en upprepning av vad som sades i första utredningen.

Inrikesminister Mikael Damberg tog emot utredningen i februari, han sade då:

– Regeringen kommer att prioritera beredningen av frågan, för det här är viktigt.

Jan-Åke Björklund tycker det är allra viktigast att alla räddningstjänster måste vara anslutna till en systemledning med ledningscentral bemannad dygnet runt.

– Räddningstjänsten kan drivas i egen kommun, men måste vara ansluten till något större, då får vi säkerheten, säger Jan-Åke Björklund.

Han konstaterar i skogsbrandsutredningen att mycket gick bra i somras, det samarbetades prestigelöst. Men det var inte allt som gick bra.

– Här finns många brister, sade Björklund när han höll upp utredningen, och det är inte så svårt att analysera.

Han pekade på försiktighet i brandstarter, luftstöd beställdes för sent, samhällets resurser tillvaratogs inte, brister i utbildning och övning.

Björklund jämförde bränderna i Jämtland och Ljusdal; att Jämtland är en stor organisation, har ett färdigt system och visste hur de skulle agera.

– Ljusdal är exempel på en kommun som inte ingår i ett större system, det är det som är skillnaden mellan minuter och dagar. All heder åt Ljusdal, de gjorde vad de kunde. Men det räckte inte till. Hade de varit i ett större system hade det sannolikt gått bättre.

Förutom krav på att ingå i en systemledning, lyfte Björklund fram flera tidigare förslag om lagändringar:

  • MSB föreskriver hur de kommunala handlingsprogrammen ska se ut så de blir mer konkreta och normerande
  • utmärkning av kläder, utrustning ska vara lika, nomenklatur också enhetlig
  • tillsynen över räddningstjänsten skärps
  • lagstöd som ger MSB befogenheter att prioritera fördelning av resurser på det sätt som skedde i somras
  • möjlighet för räddningstjänster att genom avtal anlita utomstående utan att de är anställda i kommunen.

– Om regeringen genomför detta blir vi bättre rustade i framtiden. I dag är vi inte trygga för att klara stora och komplicerade skogsbränder.

I utredningen listas dessutom 27 rekommendationer och tips för att stärka räddningstjänsterna.