Reportage

Ungdomsledarna dämpade oron

Ungdomsledarna i Nyköping jobbar i räddningstjänstens uniform och har sina skrivbord i brandstationen.

Sommaruppdraget att aktivera ungdomar blev förlängt.

Bakgrunden är social oro med stenkastning, snatterier och stök, framförallt i bostadsområdet Brandkärr.

De fyra ungdomsledarna fick i uppdrag att ordna aktiviteter under sommarlovet.

De ordnade fotbollsturné och dansworkshop, de åkte med en grupp till Gröna Lund, spelade bowling, sköt pilbåge och bjöd in mindre grupper till brandstationen.

– Men vi blev också en mobil trygghetsgrupp. Många unga känner inte att de har någon vuxen som lyssnar på dem. Vi kan vara de personerna, säger Sahan Osman.

I somras var hon en av fyra ungdomsledare. Deras arbete gav så bra resultat i form av minskad skadegörelse och dämpad oro att Nyköpingspolitikerna beslutade dels att utöka med ytterligare en person, dels att arbetet ska fortsätta åtminstone en bit in på 2020.

Gruppen har sin bas på brandstationen och jobbar i räddningstjänstens uniformer. Det beror på flera saker.

En är att räddningstjänsten i Nyköping har ett utökat uppdrag som en del av kommunens hela trygghetsarbete.

Dessutom var det praktiskt i somras när skolan stängde och socialen gick på semester att knyta arbetet till en verksamhet som alltid är i gång – och uniformen ger respekt och status.

Säkerhetssamordnaren Eva Johansson medger att det på förhand fanns en viss skepsis bland den ordinarie personalen.

– Men nu tror jag att de flesta är ganska stolta och tycker att det har blivit bra. Det är ju en stor vinst för oss på brandstationen också. Vi har i princip en helsvensk personal, och det är lätt att det uppstår en massa fördomar om man aldrig träffar någon från andra grupper.

Sahan Osman är 22 år och uppväxt i Brandkärr. Hon ser sig och sina kollegor lite som en länk eller medlare mellan Brandkärrs-ungdomarna och blåljuspersonalen, framförallt polisen.

– Vi kan förklara för ungdomarna hur polisen jobbar och vi kan prata med polisen så att de inte triggar igång bråk i onödan.

Tanken är att förbättra integrationen genom att locka ungdomar att besöka andra stadsdelar än den där de bor och engagera dem i etablerade föreningar. Det hanns inte riktigt med i somras.

– Men nu kan ungdomsledarna vara ute i skolorna och informera på ett annat sätt, säger säkerhetssamordnaren Eva Johansson.

På sikt hoppas hon att ungdomsledarna kan vara en bas för rekrytering, både till polis- och brandmannayrket.

– Om vi väcker det intresset så vore det en bonus. Men framförallt ser vi att byggandet av relationer minskar skadegörelsen och oron. Och om vi har flera bra vuxna som engagerar sig så ökar chansen att vi får fler ungdomar som växer upp till goda medborgare.