Nyhet

Sörmlandskusten och Södertörn i gemensamt ledningssystem

Större ledningssystem börjar slå igenom. Nu ansluter Sörmlandskustens räddningstjänst till Södertörn.

Patrik Kullman– Vi har sett behov av att förbättra vår ledning, bedömt att vi är sårbara. Nu blir vi en del av ett större system med bättre förmåga att både leda insatser och upprätthålla systemet, säger Patrik Kullman räddningschef vid Sörmlandskusten.

Södertörn och Sörmlandskusten har sedan tidigare haft gränslös samverkan, det som nu blir gemensamt är själva ledningssystemet, utlarmning och operativ ledning på skadeplats.

Alla insatser larmas och leds från Södertörns larmcentral i Lindvreten. Snabbast tillgängliga eller mest lämpliga styrka skickas alltid, oavsett var det larmas från.

Det ska öka förmågan att klara flera samtidiga och komplexa insatser. Sörmlandskusten ska bemanna systemet motsvarande sin andel.

– Det här är en ambitionshöjning. En stor fördel är att vi ansluter till något som redan fungerar.

Politiskt togs beslutet förra året, nu pågår förberedelser och 18 november blir det nya samarbetet verklighet.

– Tekniskt är det bara en överkoppling. Men vi behöver förbereda medarbetare för nya rutiner, säger Patrik Kullman.

Södertörns brandförsvarsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst, som har civilrättsliga avtal med sina fyra kommuner, fortsätter i övrigt som egna organisationer med egen verksamhet.

– Men med samarbetet behöver vi genomföra befälsövningar tillsammans.

Sörmlandskusten (Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta) har nio brandstationer och täcker 90 000 invånare. Södertörn omfattar tio kommuner med cirka 600 000 invånare och har 21 brandstationer.