Nyhet

Saneringsenhet placerad i Bjuv

Brandstationen i Bjuv, tillhörande Räddningstjänsten Skåne Nordväst, är ny plats för MSBs sydligaste saneringsenhet. Förstärkningsresursen är i drift sedan 1 oktober.

Enheten var tidigare placerad i Hässleholm. Men sedan MSB moderniserade enheterna har de ökat i omfång, från en till två containrar, och Hässleholm ansåg sig då inte ha utrymme för resursen.

Utrustningen i containrarna kan bygga två saneringslinjer. De har kapacitet för livräddande personsanering, sanera egen personal och materiel som använts.

– De nya saneringsenheterna ger utökad förmåga. Det handlar framförallt om större uthållighet, att kunna sanera under längre tid, säger Thomas Degeryd, på MSBs operativa avdelning.

Förstärkningsresursen kan begäras vid olyckor med farliga ämnen, den ställs ibland också ut i förväg vid större händelser där det kan finnas en hotbild.
MSBs övriga tre saneringsresurser är placerade i Piteå, Järfälla och Kungsbacka.