Nyhet

MSBs förstärkningsresurser imponerade

I samband med Räddningstjänstrådets aprilmöte anordnades en visning av MSBs förstärkningsresurser i Kristinehamn. – Jag är djupt imponerad av hur mycket grejer MSB har, säger Nils Weslien, chef för Karlstadsregionens räddningstjänst.

Räddningstjänstrådet bildades 2014 och syftet är att skapa en representativ kontaktyta och främja dialogen mellan MSB och kommunal räddningstjänst. I rådet deltar Sveriges kommuner och landsting (SKL) och en representant för räddningstjänsten från varje län. Rådet träffas två gånger om året.

Vid träffen 3 april diskuterades bland annat MSBs förslag till vägledning för eldningsförbud, Rakels mobila basstationer och MSBs arbete med att ta fram en handlingsplan för stöd till räddningstjänsten.

– Den ska vara klar i oktober och bli underlag för myndighetens verksamhetsplanering i räddningstjänstfrågor, säger Frida Billström, MSB.

Eftermiddagen ägnades åt ett studiebesök vid MSBs lager för förstärkningsresurser i Kristinehamn. Det tog personalen två dagar ställa ut  och förevisa utrustningen på ett pedagogiskt sätt.

– Man får nästan tårar i ögonen av allt arbete de lagt ner för att vi ska få se det här. Jag ska verkligen lägga ner mig och gå runt och prata med folk, säger Svante Borg, förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar.

Där fanns också den nyaste förstärkningsresursen, en av de helikoptrar som MSB upphandlat för beredskap för skogsbränder till sommaren. Den hade med sig en bytta som klarar en kubikmeter vatten och flögs dit från Västerås. Företaget finns också i Luleå och Östersund.

– Det är ett historiskt avtal där vi som aktör nu bygger upp en nationell förstärkningsresurs där vi tillgodoser behovet hos MSB. Jag tror det kommer att göra stor nytta och vi kommer tidigt kunna vara på plats för att det inte att bli så omfattande bränder som det varit nu, säger piloten Joel Backlund.

Räddningstjänstrådets möten samplaneras med Sakkunnigrådet hos SKL som träffades dagen innan.

– Vi sätter stort värde på att vi gör det här tillsammans och att räddningscheferna ställer upp och delar med sig av sin kompetens och erfarenheter. Vårt arbete bygger på att vi får input från kommunerna. Det är så det lokala perspektivet tillvaratas, säger Max Ekberg, Sveriges kommuner och landsting.

Omdömena är lika positiva hos räddningstjänsternas representanter.

Camilla Dahlén– Ett jättebra tillfälle att höra vad som är på gång och att man har möjlighet att påverka. Det är ett bra forum och har blivit allt bättre. Känslan av att MSB verkligen vill veta vad vi tycker har växt, säger Camilla Dahlén, räddningschef  i Eskilstuna.
Hon ser att MSB kan ge stöd på flera områden.
– Värdlandsstöd som vi generellt är dåliga på lokalt och regionalt. Och sen nationella samordningen som man gjorde i somras. Det tyckte vi MSB gjorde bra och det vill vi ha stöd med även i framtiden. Sen ser vi saker här nu som vi inte ens visste fanns. Som den här hygienmodulen, det är ju perfekt, säger Camilla Dahlén.

Svande Borg– Jag tycker det är ett bra forum för att prata om viktiga frågor för svensk räddningstjänst. Det är mitt femte år och jag tycker det har utvecklats i en bra riktning hela tiden. Det är skojigt, man ser fram emot de här mötena, säger Svante Borg.
Han ser att MSB inom de närmaste åren behöver MSB ta taktpinnen i det som räddningstjänstutredningen föreslår så att det blir samordnat över hela Sverige.

– En av de viktigaste sakerna MSB har att göra är att se över rekryteringen till SMO så att vi kan få en ökad mångfald i svensk räddningstjänst. För utvecklingen av Storstockholms brandförsvar kanske det är det viktigaste, säger Svante Borg.

Elisabeth Samuelsson– Intressanta punkter och bra dagar. Det händer mycket på MSB nu med förstärkningsresurser och Rakel med de nya mobila basenheterna. Jag skulle gärna se att det ska bli lättare att jämföra. Andra kommunala verksamheter har lättare att jämföra sig med varandra, men vi har ganska svårt att jämföra effekterna av vad vi gör. Vi har också pratat mycket om att leda stora räddningsinsatser, säger Elisabeth Samuelsson, brandchef i Uppsala.

Robert Strid– Jag har suttit med några år nu och det känns som om vi har bra diskussioner. Det är en bra kontakt mellan MSB och den kommunala räddningstjänsten. Räddningstjänstutredningen pekar på en del som vi i kommunal räddningstjänst behöver jobba med att bli bättre på att leda större händelser, att bli bättre tillsammans. Både kunna ta emot och ge stöd. Även för handlingsprogram och hur vi följer upp vår verksamhet behöver vi stöd, säger Robert Strid, chef för Gästrike räddningstjänsten.

Ulf Lago– Det har alltid varit bra men har blivit väsentligt bättre de senaste åren. Beroende på att vi hittat formerna men även att det ökade fokuset MSB har på räddningstjänst speglas i de frågor och diskussioner som är på rådet. Stöd och inriktning från MSB i systemledningsarbetet är jätteviktigt. Den stora frågan nummer två är uppbyggnaden av civilt försvar att det sker i rätt takt så att inte någon springer iväg och gör fel, säger Ulf Lago.

Lars Klevensparr– Det är ett jättebra sätt för kommunal räddningstjänst att träffas och mötas med MSB. Jag tycker att man kommit väldigt långt de senaste två åren, MSB har numera ett starkt och bra fokus på räddningstjänstfrågor. 160 räddningstjänster i landet blir ganska spretigt och vi behöver lite hjälp och mår bra av att nån emellanåt pekar med hela handen. Allt från vissa normativa saker så att det ser någorlunda likartat ut, speciellt när vi ska göra större insatser, säger Lars Klevensparr förbundsdirektör för räddningstjänsten Storgöteborg.

Peo Staberyd och Jens Eriksson– Vi tycker det fungerar jättebra när MSB verkligen kollar av vad vi tycker och tänker och att MSB omorganiserar. Förut var det nästan att frågorna doldes i allt annat. Utbildning och ledning är viktiga frågor där vi behöver stöd, säger Peo Staberyd, brandchef Nerikes brandkår.

– Det var så mycket internationella insatser ett tag så vi hamnade väl lite offside. Upplevde vi, säger Jens Eriksson, förbundschef Västra Mälardalen.

Lars Tapani– Dagarna har blivit så mycket bättre än tidigare. Framförallt att MSB ändrat inriktning och vill ha en dialog och inte monolog. Vi behöver mycket stöd samtidigt som vi säger ”kan själv”. Vi pratade igår om forskning och utveckling, det har vi inte resurser till i kommunerna. MSB ska våga ta tät, inte styra men visa på goda exempel, säger Lars Tapani, räddningschef i Umeå.