Nyhet

MSB skriver avtal om helikoptrar – kommunerna nyttjar gratis

Sverige behöver helikoptrar och flygplan för kunna bekämpa skogsbränder i framtiden.

I ett första steg har MSB startat en upphandling av helikoptrar som redan till sommaren ska kunna placeras i beredskap där brandrisken är stor.

I sitt svar på regeringsuppdraget om behoven av förstärkt kapacitet avseende materiel, personalförsörjning och flygkapacitet föreslår MSB att förmågan att vattenbomba byggs upp i tre steg: upphandling av helikoptertjänster, upphandling av mindre skopande flygplan och i ett tredje steg bör större skopande flygplan för stationering i Sverige övervägas.

Resurserna ska kommunerna kunna nyttja kostnadsfritt. De ska också kunna användas för insatser utanför Sverige, t.ex. i Norden eller inom ramen för EUs civilskyddsmekanism.

– Målet är att skriva avtal med en firma som ska tillhandahålla minst tio helikoptrar. Två av helikoptrarna, som vi ser ska åka i första hand, ska ha kapacitet att bära minst 1 000 liter vatten, övriga åtta minst 500 liter, säger Björn Johansson, MSB.

Beredskapsmodellen som byggs har tre parametrar: antalet helikoptrar som ställs i beredskap, inställelsetiden och stationeringsort.

– Leverantören ska från 1 maj kunna tillhandahålla minst en helikopter med 12 timmars varsel. Är brandrisken högre kan vi välja att ställa helikoptrar i beredskap, endera med 180 eller 90 minuters beredskap. Vi kan välja var vi ställer helikoptrarna.

Övriga krav som ställs är att utöver de tio helikoptrarna för släckning ska det finnas en koordineringshelikopter och mobil tankningsorganisation. Kraven på piloterna är också höga, de ska ha lång erfarenhet av skogsbrandssläckning och flygning med hängande last. Om väder och ljusförhållanden tillåter ska bemanningen vara sådan att flygning kan ske dygnet runt.

– Vi har definierat en skogsbrandsperiod från 1 maj till 15 september. Anledningen till att vi satte 15 september är att detta är en resurs som vi kan stödja med inom EU, säger Björn Johansson.

Intresset har varit stort och många företag har hämtat ut upphandlingsunderlaget.

I svaret på regeringsuppdraget föreslår MSB också en stegvis utökning av antalet utbildningsplatser. Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap, ska kompletteras med en påbyggnadsutbildning inom skogsbrandsbekämpning. MSB tänker också utveckla myndighetens skolor som förstärkningsresurs.