Nyhet

Kritik gav ny rutin för IVPA

Många kommuner har dragit ner kraftigt på IVPA-verksamheten. Torsby kommun har efter kritik hittat en medelväg för när deltidsstyrkorna ska larmas.

– Kvalitetssäkringen har blivit bättre, vi larmas när vi har en reell möjlighet att göra skillnad, säger tillförordnade räddningschefen Mats Moberg.

Från att ha åkt på alla prio1-larm är det numera vanligt att IVPA-resurser endast larmas vid livshotande skador som hjärtstillestånd, andningsstillestånd och större blödningar, vilket också är kriterier för ersättning från akutsjukvården. Det har minskat IVPA-larmen kraftigt, ungefär med två tredjedelar i Torsby kommun, uppskattar Mats Moberg.

Men när IVPA begränsades i Torsby, med fyra deltidsstationer utanför tätorten, kom också snabbt kritik från de drabbade orterna.

– Nu har vi skapat en ny larmkategori som kallas "första hjälpen". Det kan vara om ambulansen har lång körtid eller om den som ringer är otrygg. Men finns annan resurs som hemtjänst eller anhöriga redan på plats gallras vi sannolikt bort vid utlarmningen, säger Mats Moberg.

Kritiken mot nedskärningar i IVPA gjorde att kommunstyrelsen gav räddningsnämnden i uppdrag att hitta en lösning. Lösningen "första hjälpen", där kommunen står för kostnaderna, blev en egen kategori för att särskilja från de larm som regionen ersätter och för att vara tydligt för insatspersonalen att det sannolikt inte är livshotande tillstånd. Operatör hos SOS-Alarm bedömer om IVPA-styrkor ska larmas ut för "första hjälpen".

Mats Moberg uppskattar att räddningstjänsten under de två första månaderna hade 10-15 larm i den nya kategorin.

– Den här lösningen har varit väldigt uppskattad av allmänheten, vår personal är också positiv. Arbetssättet ska utvärderas innan det fattas beslut om det kan bli en permanent lösning.

Mats Moberg konstaterar att många av de prio1-larm som tidigare utlöste IVPA-larm ofta inte var prio1 när ambulansen vände tillbaka från platsen.

– Utlarmningen var närmast slentrianmässig, vi kom oavsett om den hjälpsökande hade behov av ytterligare resurser i väntan på ambulans eller ej. Det innebar samtidigt att beredskapen för samtidiga räddningsinsatser äventyrades. Näringslivet, som släppte iväg personal och kanske riskerade produktionsbortfall, var inte heller alltid positiv.

Nu har närliggande räddningstjänster blivit intresserade av Torsbys nya lösning och Mats Moberg tror det finns fler åtgärder som kan öka tryggheten.

–Jag tror man kan bredda underlaget genom att engagera hemtjänst, annan kommunal personal och kanske frivilliga resurser som kan aktiveras via sms-larm

Sunne kommun, där Moberg också är räddningschef, testar frivillig resurs, så kallad cip (civil insatsperson), med en försöksgrupp i Östra Ämtervik.

– Där bor bland annat tre sjuksköterskor och en före detta brandman. Det finns en fantastisk kompetens i glesbygden. De har inte möjlighet att vara en del av räddningstjänsten, men kan vara ett komplement. Därför tittar vi på möjligheten att kunna använda sms-larm när de är tillgängliga.