Nyhet

Hovrätten avslog miljonkrav för vårdslöshet av räddningstjänst

Försäkringsbolaget krävde Räddningstjänsten Jämtland på 15,8 miljoner kronor i skadestånd för vårdslöshet efter en lägenhetsbrand som återtände.

Både tingsrätten och hovrätten har avslagit kraven, istället får försäkringsbolaget betala Jämtlands rättegångskostnader på totalt 320 000 kronor.

Det är snart fem år sedan som det brann i en lägenhet på tredje våningen i ett bostadshus i Östersund.

Branden släcktes snabbt och räddningstjänsten använde bland annat värmekamera för att undersöka risken för återtändning. Insatsen avslutades 50 minuter efter att branden var släckt. Kvar på platsen var en representant för fastighetsägaren, han upptäckte att det åter kom rök från lägenheten.

När räddningstjänsten kom tillbaka var branden fullt utvecklad, hade spridit sig till vinden och andra lägenheter.

Moderna försäkringar, som betalat ut ersättning till fastighetsägaren, ansåg att räddningstjänstens vårdslöshet vid första insatsen gett upphov till skadorna.

Det handlar om att man inte utfört kontroller på rätt sätt, inte kontrollerat en soffa som man påpekar uppvisat temperaturhöjning vid en andra mätning, haft för stor tillit till och feltolkat värmekamerans mätresultat och inte fortsatt undersökningen när kameran uppmätte temperaturskillnader.

Räddningstjänsten hade avslutat insatsen för tidigt, ansåg försäkringsbolaget.

Räddningstjänsten anser sig inte vara skyldig till vårdslöshet. Kontrollerna var erforderliga och korrekta metoder användes för att bedöma värmekamerans resultat. Ett CD-ställ som visade temperaturhöjning bars ut. Att inte bära ut soffan, eller vidta andra åtgärder var inte vårdslöst eftersom det inte fanns något som talade för återtändning.

Bevakning hade också säkrats genom att överlämna ansvaret till fastighetsägarens representant. Denne uppehöll sig dock inte i lägenheten, utan var på gården för att prata med hyresgäster. Från den positionen upptäcktes branden. Räddningstjänsten ansåg att om bevakningen skett från lägenheten hade återtändning lätt kunnat stoppas med en brandsläckare.

Tingsrätten konstaterar att räddningstjänsten tillgodoser ett grundläggande samhällsintresse, att arbetet ofta utförs under komplicerade förhållanden, med avsevärd tidspress samt är förknippat med fara för de som utför arbetet. Omständigheter som ska beaktas vid en bedömning av vårdslöshet.

Det påpekas också att utredningen talar för att återtändningen och spridningen var en följd av det inte gjordes ytterligare åtgärder med soffan och man inte såg till att fastighetsägaren bevakade soffan.

Men att den andra branden uppstått på grund av detta är emellertid inte tillräckligt för att erhålla skadestånd. Man måste också kunna konstatera att personalens agerande varit vårdslöst.

Tingsrätten anser att det inte finns något som talar för att värmeökningen uppmärksammats före olycksutredningen. Kameran användes inte för att undersöka värmeökningar över tid, utan för att över hela lägenheten söka varma punkter.

Räddningstjänsten var kvar på platsen omkring en timme efter att branden ansågs släckt, gav instruktioner som vid övertagandet baserades på att släckningsarbetet var avslutat och risken för återtändning begränsad. Utifrån dessa förutsättningar var det inte vårdslöst
att lämna platsen.

Tingsrätten avslog därför skadeståndskravet från Moderna Försäkringar. Domen meddelades 9 maj 2018, hovrätten gick på samma linje 13 februari i år.

Den första branden var anlagd, en person fälldes och dömdes till rättspsykiatrisk vård.