Nyhet

Helikopterstöd vid 36 bränder

Stöttat vid 36 skogsbränder, fällt drygt 6 000 kubikmeter vatten – en del av facit för den nationella helikopterberedskapen.

– Det stora intrycket är att resursen fungerat mycket bra för att vara första säsongen, säger Lars Johansson på MSBs insatsenhet.

Och helikopterberedskapen kommer att fortsätta även nästa år.

Den nationella helikopterberedskap som MSB skrev avtal med Heliair om innebar att företaget skulle kunna ställa minst tio helikoptrar till förfogande under perioden 15 maj- 30 september.

Det fanns alltid sex helikoptrar redo, när brandriskvärdena sköt i höjden ställdes fler resurser i beredskap.

– Som mest hade vi tio helikoptrar i beredskap, vid något tillfälle var alla igång samtidigt. Vid begäran om helikopterstöd skickade vi alltid ut två helikoptrar till samma skogsbrand, säger Lars Johansson.

MSBs insatsenhet ansvarade för fördelningen av resurser, kunde vid behov omdirigera var helikoptrarna skulle placeras i beredskapsläge. Tillsammans med MSBs skogsbrandsexperter och räddningstjänststödet gjordes avstämningar tre gånger i veckan vid höga brandriskvärden, vid behov ännu oftare när brandrisken var extremt stor.

– Vi placerade helikoptrarna där brandriskvärdena var högst, och det slog ganska väl ut. Begäran om stöd kom i de områdena.

Överlag uppfattar Lars Johansson att resursen mottagits positivt av landets räddningstjänster.

– Initialt gav en blankett för beställning av helikopter en del bryderi, den gjordes om och förenklades. Samtliga helikopterinsatser har klarat tidsangivelsen i avtalet; att lyfta inom 90 minuter och påbörja insats inom tre timmar. Oftast har de varit snabbare.

Positivt för räddningstjänsterna är förstås att begäran om helikopterstöd inte varit något ekonomiskt risktagande, MSB och EU står för kostnaderna.

Prognosen är nio miljoner för operativa kostnader, 36 miljoner för beredskapen. EU kommer att finansiera 22 miljoner (75 procent) av beredskapen eftersom de sex helikoptrarna i grundberedskapen även ingått i internationell beredskap. Förfrågan om sådant stöd inkom dock aldrig. Avtalet med Heliair är förlängt över nästa år.

FAKTA

Helikopterberedskap

  • 21 april kom första begäran om helikopterstöd när flera skogsbränder härjade i landet. Sista begäran 7 augusti.

  • 49 gånger begärdes helikopterstöd till skogsbränder. 36 gånger medverkade helikoptrarna, 13 gånger återkallades begäran.

  • Insatser i 15 län. Mest frekvent behövdes resurserna i östra Sverige, 15 insatser i Uppland, Stockholm, Södermanland och Östergötland.

  • Största insatsen vid skogsbrand i Hästveda, Hässleholms kommun. Nio helikoptrar med sammanlagt 57 flygtimmar.

  • Grundberedskapen var sex helikoptrar, korta perioder har den utökats till åtta eller tio helikoptrar.

  • 6 075 kubikmeter vatten fälldes, i snitt 168 kubikmeter per insats. Aktiv flygtid på brandplats var 307 timmar.