Erfarenhet

Fler brandhärdar när strömmen tog olika vägar

Ström söker sig alltid mot jord. När en skruv i ett elrör bidrog till att strömmen kunde välja annan väg (vagabonderande strömmar) uppstod flera olika brandhärdar i samma byggnad.

SOS fick i mars 2018 samtal från ett flerbostadshus i Säffle. De första uppgifterna rörde att det bildats en växande svart fläck i innertaket på plan två.

Räddningstjänsten i Säffle larmades ut och noterade snabbt en brand inne i bjälklaget ovanför uppringaren, det vill säga i golvet på plan tre.

Under tiden de arbetade med brandhärden upptäcktes fler brandhärdar på helt andra platser i byggnaden. Bland annat i en golvbrunn på plan två.

Bränderna släcktes effektivt med hjälp av högtrycksaggregat och såväl brandskador som vattenskador blev begränsade.

Då de olika brandhärdarna och brandförloppet bedömdes ovanliga beslutades att genomföra en olycksutredning för att klarlägga den direkta brandorsaken.

Utredningen visar att i anslutning till en gruppcentral i en lägenhet på plan ett hade en skruv gått igenom ett äldre elrör av bleckplåtsmodell, varpå en överledning skett från elkablar i röret till själva röret. Elröret betjänar/matar lägenheten på plan tre.

När ström lämnar elsystemet och väljer annan väg än tänkt, kallas detta för "vagabonderande strömmar". Strömmen söker sig hela tiden mot något som är jordat.

Detta kan leda till värmeutveckling som i sin tur kan leda till brand.

På plan tre hade strömmen därefter letts över till elrör för betjäning av spis, och därifrån överledning vidare till ett avloppsrör i gjutjärn via trämaterial.

Brand uppstod i trä bakom spisen samtidigt som strömmen också leddes vidare i avloppsröret ner till underliggande våning.

På flera platser uppstod mindre glödbränder när strömmen via byggnadsmaterial försökt nå jord.

Strömmen har sedan tagit sig vidare till ett armeringsnät under klinkerplattorna på plan två. Det var här branden i golvbrunnen uppstod.

Olycksutredningen genomfördes av Marcus Runefors på avdelningen för Brandteknik vid Lunds tekniska högskola på uppdrag av MSB. Till sin hjälp har han haft Mattias Strömgren (MSB), Tobias Wikstrand Högström (polisen), Anders Reinholdsson (polisen) och Lars Jansson (Elsäkerhetsverket).

FAKTA

Vagabonderande strömmar

  • Vagabonderande strömmar uppstår när strömmen väljer annan väg än tänkt, lämnar elsystemet och vandrar runt i byggnadsmaterial av olika slag och hela tiden söker sig mot något som har bra jordanslutning, exempelvis gjutna avloppsrör, vattenledningssystem med mera.
  • När överledning sker i trämaterial kolar (svartnar) detta. Kolningen medför att den elektriska ledningsförmågan ökar och därmed också värmeutvecklingen var på en brand uppstår.
  • Vagabonderande strömmar uppstår lättare då den så kallade PEN-ledaren inte fungerar korrekt (nollsläpp). Men kan uppstå även vid en fungerande PEN-ledare.
  • PEN-ledare är en jordad ledare som har en gemensam funktion som skyddsledare och neutralledare. En isolerad PEN-ledare ska vara gulgrön i hela sin längd med en ljusblå tilläggsmarkering i ändarna.
  • Jordfelsbrytare kan förhindra denna typ av överledning, förutsatt att den finns installerad på aktuell del av elsystemet. I det här fallet fanns jordfelsbrytare installerade i gruppcentralen och därför inte på matningsledningen fram till elcentralen.

LÄS MER

Olycksutredningen Elektricitet och bränder