Nyhet

Upplevde insatsen exemplarisk

Ett skolexempel på skogsbrandsbekämpning, skrev David Högberg, ställföreträdande räddningschef i Vaggeryd, i ett inlägg på Facebook 30 juli. Vi publicerar här hans inlägg.

David Högberg"Har idag varit med om ett skolexempel på skogsbrandsbekämpning.
Flygande resurser identifierar en rökpelare och rapporterar detta omgående till SOS Alarm som arbetar fysiskt öga mot öga med räddningstjänstens inre befäl.

Förstärkt larmplan (3 räddningsenheter, 3 vattenenheter samt dubbla ledningsenheter) larmas på studs, redan innan branden är bekräftad.

Den av MSB skapade taktiska reserven i form av i Växjö placerade vattenbombande helikoptrar avropas parallellt med markresursernas utlarmning.

När första Fip (första insatsperson) kommer fram, efter vägvisning av flygande resurser och uppmötande allmänhet, rapporterar denne uppskattad brandyta, intensitet och spridningshastighet parallellt med släckning med torr metod (ruskor samt pulversläckare) tillsammans med den uppmötande allmänheten.

Flamfronten är i princip släckt innan första räddningsenhet är framme. Inre befäl har under framkörning rekognoscerat lämpligt vattentag för de motorsprutor som alltid hänger på vattenenheterna vid larm utanför tätort.

Motorsprutorna angörs vid rekognoscerad plats samtidigt som räddningsenheterna (varav två med påhängda terränghjulingar) fortsätter mot brandplatsen. Samtidigt landar de vattenbombande helikoptrarna på en äng för att hänga på vattentunnorna.

När slangledningarna från de två första räddningsenheterna börjar läggas ut tömmer helikoptrarna sina första vattenlass precis i den kant som brandspridningen var innan flammorna släcktes av Fip:en.

De följande vattenlassen droppas i brandens utkant för att väta den ännu inte brända marken. Till slangledningen på marken kopplas det dels på vattenspridare, dels grenrör för manöverslang. Ett par vattenlass från ovan landar mitt i brandområdet vilket ger en välbehövlig svalka för den arbetande markpersonalen.

När branden är omringad med vattenspridarlinje har vattenhelikoptrarna gjort sitt och det egentliga släckarbetet vidtas av personalen på marken.
Smalslang, strålrör med sluten stråle och 75 liter/minut är släckverktygen.

Vattenspridarlinjen bibehåller uppfuktningen av brandens ytterområden och manuellt arbete med sluten stråle rakt ner i marken för att skära av glödbon från obrända humuslager, är det faktiska släckarbetet.

Tack vare tidig upptäckt, massiv kraftsamling direkt mot brandplatsen, handlingskraftig Fip, understöd av flygande resurser och intensivt arbete av markpersonalen kunde branden begränsas till 50x50 meter.

Hela insatsen följs på sekundbasis av såväl inre befäl samt den länsgemensamma RCB-funktionen för såväl taktiskt stöd till insatsen som strategiska beslut för länet som helhet.

Tack alla inblandade. Det är skönt att få vara en del av RäddSam F!
#samverkanpåriktigt"