Erfarenhet

Storbrand krävde stora resurser

Större bränder sker sällan, men kan få stora konsekvenser.

En mindre kommun har normalt inte själv de resurser som krävs för att kunna hantera exempelvis en större industribrand.

Det krävs samverkan och hjälp från andra kommuner. Det är särskilt viktigt att samarbetet även inkluderar ledningskapacitet av olika slag, som tillgång till ledningsstöd, ledningsplats och stabsutrustning.

En decemberkväll 2017 fick SOS-Alarm in samtal om brand i Åmål. I den första larm­informationen noterades källarbrand i ett flerbostadshus.

Under framkörningen korrigerades uppgiften och det framgår att det syntes lågor från taket på en industribyggnad. Vid bekräftad brand i Åmål larmas även en styrka från grannkommunen Säffle.

Nio minuter senare när första enhet kom till industribyggnaden, syntes kraftig brand ut från öppna portar i ett garage och vidare utmed fasaden upp mot taket. Utrymningslarmet från intilliggande gym ljöd högt och utrymning pågick.

Insatsen startades mot branden i garaget samtidigt som ytterligare förstärkningsresurser begärdes från Säffle och Svanskog jämte totallarm i Åmål.

Ett antal opåverkade gasflaskor plockades ur byggnaden och intilliggande lokaler sattes under övertryck i syfte att förhindra rökspridning dit.

Förstärkningsresurserna kom drygt 20 minuter senare, då var branden i garaget nedslagen men hade spridit sig vidare upp i takkonstruktionen i byggnadens ena del.

Dimspik användes för att begränsa branden, men effekten var sparsam och det beslutades om ytterligare resurser. Bengtsfors, som har tillgång till skärsläckare, larmades.

Arbetet skedde sedan med dimspik respektive skärsläckare från två olika högfordon. Med hjälp av en hjullastare lyftes delar av takkonstruktionen för att komma åt branden. Då ökade brandens intensitet och insatsen övergick istället till att bli mer defensiv.

Efter drygt fyra timmar, klockan två på natten, tog räddningschefen över ansvaret för insatsen och begärde utökat ledningsstöd från Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund. VMA gick ut kl. 02.37 på grund av den kraftiga rökavgången.

En större mobilkran beställdes och med hjälp av en gripklo lyftes yttertaket bort för att komma åt branden. Branden släcktes successivt, men under mobilkranens arbete rycktes onödigt mycket bort på vissa delar av taket, vilket blottlade delar av underliggande kontorsutrymmen.

På förmiddagen morgonen efter övergick insatsen till eftersläckning.
35 brandmän lyckades begränsa branden till 3 000 av den 22 000 kvadratmeter stora byggnaden. Ett tiotal verksamheter skadades och skadekostnaden bedöms hamna på cirka 16-17 miljoner.

 

Många viktiga erfarenheter i utredningen

Många viktiga erfarenheter noteras i den omfattande olycksutredning som Morgan Palmquist, Räddningstjänsten Karlstadsregionen, genomfört på uppdrag av Åmåls räddningstjänst.

Utredningen har fokuserat på fyra större områden: ledningsstruktur, teknik- och metodval, taktik och brandspridning.

Övergripande noterar utredaren att det handlingsprogram för skydd mot olyckor som finns, inte går i samklang med förmågan och resurstillgången för exempelvis ledningsresurser.

En mindre kommun har sällan de resurser som behövs för att klara av en större insats som en industribrand.

Vid denna brand nyttjades släckresurser från grannkommuner, begäran om ledningsstöd kom däremot väldigt sent i insatsen.

I utredningen noteras ett stort antal slutsatser och rekommendationer rörande ledning, teknik- och metodval samt brandspridning. Därutöver noteras även några arbetsmiljö­problem, bland annat att ett antal brandmän fått i sig brandrök.

Erfarenheterna landar i att en mindre kommun bör säkerställa tillgång till stabs- och ledningsstöd genom samverkansavtal med andra kommuner.

På lite längre sikt finns möjligheten att utöka lednings- och resursförmågan i ett större geografiskt område och på så sätt säkerställa en bredare strategisk och systemledande förmåga.

ERFARENHETER

  1. Öppna portar och cellplast­isolering i yttervägg bidrog till brandspridning.
  2. Tillgång till utökad ledningskapacitet vid större händelser är viktigt. Det omfattar: ledningsstöd (ytterligare befäl), ledningsplats (mobil stabsenhet), bakre operativ stab, utmärkning av befäl, kommunikation av lägesbild och beslut, omfallsplanering.
  3. För säkerheten – använd med fördel en säkerhetsman/säkerhetskoordinator vid större händelser.
  4. Vid arbete på hög höjd ska säkerhetsutrustning användas/finnas
  5. Vid arbete i rökig miljö ska erforderliga andningsskydd användas/finnas.