Erfarenhet

Snabbmatsbil exploderade

En snabbmatsbil (så kallad foodtruck) exploderade i Göteborg och delar av fordonet flög iväg 10-15 meter.

En förmiddag i december 2017 fick räddningstjänsten larm om en explosion på campus Linné nära Linnéplatsen.

Vid framkomst fanns ingen brand i fordonet att släcka och räddningstjänsten fokuserade på att stänga kranarna på gasolflaskan samt ta hand om en skadad person som sedan fördes till sjukhus med ambulans. Han kunde lämna sjukhuset samma dag med endast lite skrapsår på knäna.

I utredningen efter händelsen konstateras att snabbmatsbilen använts för försäljning av mat på campus Linné klockan 11-13 varje vardag.

Fordonet hade inte flyttats på tolv dagar. En vecka innan händelsen hade gasolflaskan bytts av ett auktoriserat gasolföretag och läckagetest genomförts. Gasolinstallationen hade utförts av ett auktoriserat gasolföretag.

Ägaren köpte snabbmatsbilen 2016 men hade ingen utbildning i hantering av gasol.

Denne hade kommit till sitt fordon cirka 10.15 och som vanligt börjat med att vrida på gasolen i gasolskåpet på utsidan. Därefter anslöts elen till fordonet via en kabel från ett vägguttag på byggnaden bredvid.

interiör efter explosionenEfter det gick ägaren in i vagnen och startade brännaren. Gasol strömmade ut och antändes som det ska med en tändare.

Efter en stund ökade ägaren värmen – då inträffade explosionen.

Stekbord, brännare och fritös trycktes in mot fordonets mitt, spännbandet som ska hålla dem på plats vid transport lossnade och väggarna trycktes ut. Serveringsluckan samt bakluckan slängdes iväg 15 respektive 11 meter.

Bakluckans färd stoppades av en vägg på byggnaden intill och orsakade ett cirka 10 cm stort hål i fasaden. Enligt vittnen slog en cirka 3 meter hög eldflamma upp från fordonstaket.

Ägaren, som stod framför brännarna och stekbordet när explosionen inträffade, kunde själv ta sig ut.

Enligt utredningen är den troliga orsaken till explosionen att ett gasolläckage antänts. Det är dock fortfarande oklart varför läckaget uppstod eftersom teknisk undersökning av utrustningen inte genomförts.

Däremot har test av kopplingarna på flaskan genomförts i samband med utredningen och inget läckage kunde konstateras.

Det finns vissa skador på gasolslangen till flaskan, ett hål samt skavmärken. Två hypoteser om varför dessa hål/skav uppstått tas med i utredningen:
Någon form av skadedjur har gnagt på slang. Det fanns information om att råttor funnits i området.

Slangen har blivit skadad i samband med tidigare transport av fordonet på grund av att spännbanden som höll utrustningen på plats inte var en bra lösning.

I utredningen sammanfattas en del regler och information som finns om snabbmatsbilar och hantering av gasol. Vad utredaren vet finns det inga regler som är skapade särskilt för snabbmatsbilar, däremot regler som kan användas vid den typen av verksamhet.

Exempel på regler är tillstånd för försäljning på offentlig plats (polisen), livsmedelshantering (kommunen), vägledningen "Installation av gasapparater i restaurangmiljö" (Energigas Sverige) och lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Utredaren konstaterar att det finns många lagar och regler att hålla reda på. Dessa täcker in många områden och kan vara svåra att tolka. Gemensamt syfte är att det inte ska ske en olycka och att ingen ska skadas.

Regelbunden kontroll av statusen på gasolslangar kan göra att eventuella sprickor, skav eller hål upptäcks tidigt. Det är också viktigt att se till att de är rena. Lös utrustning som placeras i en snabbmatsbil måste förankras mycket väl för att inte hamna i rörelse när fordonet körs.

Det kan vara bra att installera en gasolvarnare (gasollarm) för tidig indikation om läckage och då stänga gasolflaskorna innan en olycka inträffar.

Om en varnare installeras är det viktigt att det görs av ett auktoriserat företag så att den placeras på rätt plats. Den måste sedan kalibreras regelbundet enligt anvisningar för respektive produkt. Utredaren tycker också att markägaren ska få vetskap om att det finns gasolvarnare.

Den sista reflektionen från utredaren är en uppmaning till arrangörer, fastighetsägare med flera som beställer eller beviljar en snabbmatsbil, att de bör känna till de krav som ställs samt vad konsekvenserna kan bli om de inte följs.

Räddningstjänsten Storgöteborg har efter att utredningen blev klar genomfört möte med Streetfood Göteborg för att informera om bland annat regler för installation och hantering av gasol, vilket ansvar verksamheterna har för dokumenterad egenkontroll av exempelvis läckagekontroll och intyg som styrker att installationen uppfyller säkerhetskraven.

Räddningstjänsten informerade också om att Göteborgs stads trafikkontor uttalat att de kan komma att ställa tydliga säkerhetskrav på snabbmatsbilar i framtiden.