Nyhet

Rekordstor brandrisk 2018

Brandrisken var i somras extremt stor i stora områden och under långa perioder. Inget annat år de senaste 18 åren är i närheten av 2018.

MSB och SMHI har data som sträcker sig tillbaka till 2000. I den analys som MSB gjort jämförs brandspridningsrisken när den varit mycket stor eller extremt stor, vilket är de två högsta brandspridningsklasserna.

I år var det brandspridningsrisk i de två högsta klasserna nästan dubbelt så många dagar som något annat år haft.

Stora delar av Götaland, östra Svealand och i områden längs Norrlandskusten hade det i över 40 dagar. Tidigare år har det endast förekommit för mindre geografiska områden.

Några områden hade i år 82 dagar med mycket stor eller extremt stor brandspridningsrisk.

FWI (fire weather index) är det värde som säger hur stor brandspridningsrisken är. 28 eller högre i FWI-värde innebär extremt stor brandspridningsrisk. Ju högre FWI-värdet är, desto större spridningshastighet vid brand.

Högsta FWI-värdet i år var över 70 och noterades på två ställen, i Skellefteå och mellan Falköping och Skövde.

Under 2008 noterades över 80 längs västkusten, det enda år som har högre värde än 2018.

En anmärkningsvärd skillnad finns i närheten av Kårböle, centrum för de största skogsbränderna i sommar. Där var det fler dagar med de två högsta klasserna för brandspridningsrisk än det totalt varit under de tidigare 18 åren. 41 dagar i år, 2000-2017 förekom totalt 30 dagar.

Västmanland har haft högre värden än under 2014 då den stora skogsbranden inträffade.

En beräkningspunkt norr om Ramnäs (mellan Västervåla och Västerfärnebo) hade 4 augusti 2014, samma dag som branden hade störst spridning, en toppnotering på 45 i FWI-värde och hade haft uppåtgående trend sedan början av juli. I år förekom samma stigande mönster minst två gånger, och dessutom tidigare. 4-5 juni var värdena 46 respektive 50, alltså högre än under 2014.

Uttorkning i de djupa mark​​lagren i skog och mark har varit den största sedan 2000, och dessutom inträffat mycket tidigare på året.

Under våren kom mindre nederbörd än normalt i stora delar av landet, och under juli var nederbördsmängden mindre än hälften av den normala i stora delar av Götaland och Svealand samt delar av Norrland.

Vårens och sommarens torra luft har också medfört uttorkning av vegetationen som därmed kunnat antändas lätt och ge snabb brandspridning.

I SMHIs stationsdata kan man gå längre tillbaka i tiden. 1992 inträffade en lång torrperiod på 60 dygn i Blekinges skärgård (13 maj-11 juli). Samma år inträffade flera stora skogsbränder, bland annat en i Osbytrakten. Det var då den skogsbrand som kostat staten mest pengar.

FAKTA/FWI

  • Fire weather index är ett mått på brandspridningsrisken. Nederbörd, temperatur, relativ fuktighet och vindhastighet är parametrar för att räkna fram ett FWI-värde.

  • I Sverige har FWI-värdena delats in i sex klasser som används för kommunikation med allmänhet och media:

          1 Mycket liten risk (FWI lägre än 1)
          2 Liten risk (FWI 2-6)
          3 Normal risk (FWI 7-16)
          4 Stor risk (FWI 17-21)
          5 Mycket stor risk (FWI 22-27)
          5E Extremt stor risk (FWI 28 eller högre)

  • Under sommaren var det i stora delar av landet under längre tid mycket stor brandrisk (5) eller extremt stor brandrisk (5E).