Nyhet

Regeringen ska lösa problemet med A-kasseregler för deltidare

Regeringen mer eller mindre lovar att lösa problematiken med A-kasseregler för deltidsbrandmän.

Det framkom i samband med att regeringen presenterade flera uppdrag efter sommarens skogsbränder.

I utredningen "En effektivare räddningstjänst" tog Jan-Åke Björklund upp frågan om A-kassan och att deltidare kan förlora arbetslöshetsersättning om de förlorar sitt ordinarie jobb, eftersom de har en anställning som deltidsbrandman.

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson tog upp ämnet när han nämnde utredningens förslag om personalförsörjning.

– Ska vi klara den, förutom att bygga ut utbildningen, då måste vi förbättra arbetsvillkoren för både heltid och deltid, bland annat a-kassereglerna. Den saken finns det förslag om att vi ska kunna fixa till, och det kommer vi förstås att gå till riksdagen med.

Remisstiden för Björklunds utredning går ut i november, sen ska regeringen lägga proposition.

– Utredningen innehåller en rad lagförslag. Vi ser fram emot att ha lagändringar på plats till nästa sommar.

Utredningen föreslår bland annat att MSBs uppgift att hjälpa och stödja ska förtydligas, att MSB mer proaktivt och operativt ska kunna flytta resurser mellan områden.

– Vilket man i och för sig redan gjort, därför att det som hände under sommaren var att MSB klev in och tog ett mycket mer operativt ansvar än man någonsin tidigare gjort när det gäller att fördela resurserna, vilket också visade sig vara mycket viktigt i en del akuta lägen.

Morgan Johansson framhöll också att det man lärde efter Västmanlandsbranden 2014 hade man tagit in i arbetet med sommarens skogsbränder. Han pekade på att det tidigt sattes in stora resurser, begärdes internationellt stöd och att man inte hamnade i ett läge av att behöva jag bränderna.

– Svensk räddningstjänst ställdes i år inför sina största uppgifter någonsin, jag har aldrig sett något liknande. Min bedömning så här långt är att vi har klarat de uppgifterna med de resurser vi har. Men vi måste samtidigt bygga upp för ett läge då vi oftare kan hamna i sådana här extrema år. Det är det vi tar höjd för nu.