Reportage

Prestigelös samverkan gav resultat

Det var den största EU-insatsen och den mest omfattande insats MSB gjort.

Operativ chef på MSB under en stor del av insatsen var Jakob Wernerman.

– Jag tycker vi har kommit ut ur den här sommarens händelser med väldigt goda resultat och det är framförallt för att vi lyckats jobba tillsammans, frivilliga, näringslivet och myndigheter. Det har varit ett väldigt prestigelöst och fokuserat samarbete och det är det som har gett resultat.

I början av juni gick MSB upp i en så kallad särskild organisation med anledning av den extrema brandrisken. Tidvis ingick över 70 personer, plus 30-40 personer ute i fält.

– Som mest hade vi 16 funktioner i särskild organisation igång samtidigt. Allt från räddningstjänststöd och kommunikation till analysfunktionen. Vissa funktioner var så stora att vi behövde dela upp dem i olika celler, framför allt räddningstjänststöd och insatsfunktionen. Insatsfunktionen till exempel hade en flygcell som hanterande flygande förstärkningsresurser och en markcell som hanterade depåer och inkommande markstyrkor.

Den operativa avdelningen förstod snart att det var fråga om ett arbete som skulle pågå under lång tid.

– Vi insåg också snabbt att om efterfrågan på våra förstärkningsresurser övergår tillgången behöver vi se över hur vi prioriterar resurserna. Vi har kompetensen i huset men bestämde oss för alla kalla in stöd från räddningstjänsten med erfarna aktiva räddningsledare.

För det stödet vände man sig till Storstockholms räddningscentral och redan samma dag var första personen på plats hos MSB. Det stödet fick två roller i den särskilda organisationen.

– Framförallt stödja inriktning och prioritering av resurserna och att mäkla resurser mellan kommunala räddningstjänster. Det var tidigt uppenbart att det saknades systematik i hur räddningstjänsterna själva fördelade resurserna mellan sig.

När situationen var som mest krisartad fattade MSB ett kontroversiellt beslut. Det rådde eldningsförbud av lite olika karaktär runt om i landet. Eldningsförbud betydde en sak i en kommun, något annat i en annan kommun. MSB har inte mandat att införa eldningsförbud, men för att undanröja tvivel om vad som gäller bestämde man sig för gå ut med ett pressmeddelande som uppmanade berörda kommuner och länsstyrelser att införa ett totalt eldningsförbud.

– Vår uppmaning skapade ganska mycket irritation hos kommuner och länsstyrelser som kände sig tvingade att fatta det här beslutet mot sin egen vilja. Men det ska vi vara tydliga med att det behövde de inte utan det var en uppmaning. Framför allt fick det en medial genomslagskraft så att det inte rådde något tvivel hos allmänheten. Det fick önskad effekt, men det behövs tydligare riktlinjer för eldningsförbud.

Av det som finns att lära av skogsbränderna framhåller han en sak.

– Även om en skogsbrand kan uppfattas som en ren räddningstjänstfråga blev det väldigt tydligt att såna här typer av situationer och kriser berör stora delar av samhället. Därför är samverkan mellan aktörer på olika nivåer och olika sektorer, central för att vi ska lyckas hantera en sån här situation, säger Jakob Wernerman.