Nyhet

MSB intog styrande roll

När de många skogsbränderna översteg enskilda räddningstjänsters förmåga började MSB mäkla, samordna och inrikta resurser.

Dan Eliasson– Vi tog fram resurser både nationellt och internationellt och började inrikta arbetet trots att mandatet att göra det inte är så tydligt. Min uppfattning är att det är väl förenligt med vår samordningsroll. Vi arbetade på ett sätt som vi inte har gjort tidigare och en överväldigande majoritet av alla jag talat med tycker att det var precis vad som behövdes i den här situationen, säger Dan Eliasson, MSB:s generaldirektör.

”Redan nästa sommar behöver
vi ha mer förmåga från luften
än vad vi hade i år. ”

Redan i slutet av maj gick MSB ut och varnade för skogsbrandsrisken till följd av det extrema vädret. En vecka senare gick myndigheten upp i särskild organisation, för att vara beredd på att det värsta skulle kunna hända. I Västmanland för fyra år sedan kom de skopande flygplanen från Italien och Frankrike för sent för att hindra brandens kraftiga spridningsförlopp.
Det skulle inte upprepas.

– Jag och den operativa avdelningen undersökte hur mycket det skulle kosta att ha plan stående som en försäkringspremie. Vi kunde konstatera att för två plan med piloter och tekniker låg det på mindre än två miljoner kronor i veckan. Givet den brandrisk som förelåg vid den tidpunkten tyckte vi att det var en låg försäkringspremie, så vi beslöt göra det under drygt en vecka i mitten av juni.

Planen deltog i släckning av flera skogsbränder men sedan lugnade det tillfälligt ner sig och planen åkte hem i midsommarveckan. I arbetet med att skaffa fram resurser tog MSB hjälp av personal från räddningstjänsten.

– Det fungerade jättebra och var helt nödvändigt av två skäl. För det första behövde vi händer och fötter och den kvalificerade resursen var ett tillskott.  Men minst lika viktigt var att det ökade MSB:s legitimitet att ta ett större ansvar. MSB tog stöd av sakkunniga som förstår situationen och talar samma språk som de ansvariga räddningsledarna.

Alla behöver se över sina resurser och utvecklas.

– Kommunerna måste kompetensförsörja och säkerställa att räddningstjänsterna har resurser. Sommarens bränder har nog fått många kommunledningar att fundera om de är rätt dimensionerade. Jag tror räddningstjänsterna har ett bra läge i budgetdiskussionerna de kommande åren.

Det hindrar inte att MSB behöver skaffa mer resurser på nationell nivå.

– Vi behöver fler skogsbrandsdepåer, fler mobila basstationer till Rakel. Vi behöver mer personal som kan bistå med samverkan och ledning på olika nivåer, både på kommunal och på regional nivå, för de blir uttröttade ganska snabbt. De kan inte ha hur stora resurser som helst och då kanske det är lättare att vi har folk som kan hjälpa till.

Frågan om Sverige ska skaffa egna vattenbombande flygplan har diskuterats flitigt. MSB har fått regeringens uppdrag att utreda saken och svaret ska lämnas sista januari nästa år.

– Redan nästa sommar behöver vi ha mer förmåga från luften än vad vi hade i år. Både kommuner och länsstyrelser behöver därför säkra så att de har en grundförmåga på kommunal och regional nivå fram till sommaren, och MSB behöver komplettera med en upphandlad nationell resurs för att kunna bistå där det behövs mer samlat och strukturerat stöd.

Vid ett extra räddningstjänstråd med landets räddningschefer fick MSB beröm för den roll myndigheten tog.

– Det var en gigantisk operation som vår personal skötte otroligt bra. Vi ska glädjas åt framgång men samtidigt vara väldigt ödmjuka och titta på hur vi kan bli ytterligare lite bättre nästa gång, säger Dan Eliasson.