Reportage

Kameror och sensorer

Till en drönare kan det kopplas en rad olika bild och mätinstrument.

Filmkamera
Vanligaste användningen för att ge en bild från luften.

Filmer kan också sändas till andra som behöver överblick. Strömning av bilder kan ske med några sekunders fördröjning.

Stillbildskamera
Kan egentligen användas på samma sätt som filmkamera. Kartering av ett område kan göras snabbt för att få lägesbild i realtid, eller för användning vid utvärdering efteråt.
– När bilderna tas får man med hjälp av en programvara en mosaik av bilder och omvandlar det till en kartbild, säger Stefan Haggö.

IR-kamera
Värmekamera med högupplösning kan från 40-50 meters höjd ge bra värden. Oftast upprepas värmemätning för att se eventuella förändringar.
– För att få exakt värde behöver man ställa in vad det är för material man mäter mot. Vid konstruktionsbränder är det viktigt att mäta både varma och kalla punkter, det missas ofta. Om båda värdena ökar kan det betyda att branden suger in kall luft från det kalla området.

Radarsensorer
Används för att mäta avstånd.

CBRN-sensorer
Kan exempelvis användas för att mäta utsläppsvärden vid farligt gods-olyckor. Alternativ är indikeringspapper.
Vid detektering av ämnen i luften är problemet att farkostens rotor skapar ett luftflöde som kan ge fel mätvärden. Sensorn, eller indikeringspapperet, behöver befinna sig en bit från farkosten.