Nyhet

Här stod skogen i lågor

Varm och torr sommar vill de flesta av oss ha. Sommaren 2018 blev det med råge. Och en av de mer skogsbrandsdrabbade.

karta över bränder i landetKartan bredvid visar att det brunnit över stora delar av Sverige, i stort sett utom fjällvärlden.

Uppgifterna är preliminära och lär korrigeras, men kartan ger en bild av utbredningen.

Skogsstyrelsen har uppskattat att cirka 23 000 hektar, eller 230 kvadratkilometer, brunnit. Vad säger det? Jo, det motsvarar en yta som är klart större än Stockholms kommun. Samtidigt är det 0.08 procent av den totala skogsmarken i landet.

De mest omfattande bränderna var i Gävleborgs, Jämtlands och Dalarnas län.
Byn Kårböle omringades av tre brandområden. Invånarna fick lämna sina bostäder, en del var hemifrån i 17 dagar utan att veta vad de skulle komma tillbaka till.

2018 var skogsbrandssommaren det inte tvekades om att kalla in resurser. Vi såg flygplan och helikoptrar i arbete som aldrig förr. En mängd olika kompetenser fanns i organisationerna som arbetade med bränderna.

Det har sagts att vi hade den varmaste sommaren på 260 år. Det är inte korrekt, påpekar SMHI på sin hemsida. Eller vi vet inte. Den kalendariska sommaren sträcker sig till augusti månads slut, och värdena för augusti är ännu inte sammanställda. Dessutom var det 1860 (158 år sedan) som man regelbundet började mäta temperaturen i större delen av landet.

Den äldsta mätserien finns för Stockholm, där mätningarna började 1756. Sommaren 2018 kan visa sig vara den varmaste på 263 år, när resultatet för augusti är klart. Men då gäller det Stockholm,inte hela landet. Och samtidigt noterar SMHI att värdena före 1860 är mindre säkra.

Räknat på medelvärdet för juni-augusti i landet är än så länge sommaren 2002 den historiskt varmaste, följt av 1997.

FAKTA/SKOG

  • Sverige består till 68 procent av skog. Av den totala land​ytan på närmare 41 miljoner hektar räknas cirka 28 miljoner hektar som skogsmark. 23 miljoner hektar är så kallad produktiv skogsmark, mark som producerar minst 1 skogskubikmeter per hektar och år.

  • Vid en tidig uppskattning att 25 000 hektar brunnit bedömde Skogsstyrelsen att det motsvarade cirka 2,6 miljoner skogskubikmeter med totalt värde på drygt 900 miljoner kronor. Nu bedöms cirka 23 000 hektar ha brunnit. Någon ny beräkning av skogskubikmeter och värde har inte gjorts men siffrorna bör bli något lägre.

  • Skogen i Sverige ägs till cirka 50 procent av enskilda skogsägare – närmare 330 000 privatpersoner i landet äger skog. Runt 25 procent av skogen ägs av privata aktiebolag, runt 15 procent av statligt ägda Sveaskog och resterande av övriga allmänna och privata ägare.

Källor: Skogssverige/Skogsstyrelsen