Reportage

Här kan drönare användas vid insats

Drönare kan vara ett arbetsverktyg vid olika insatser. Här är några exempel:

Skogsbränder

Insatsen kan planeras med hjälp av luftfarkosten. Det kan vara risken för brandspridning, hur lättantändlig vegetationen är, var det finns vattendrag. Kan också leda enheter på rätt väg till branden. IR-kamera kan avslöja ”heta områden”. Farkosten kan också användas för bevakning av utbränt område, eftersläckningsbehov, risk för fallande träd.

Kemikalieolyckor
För att skapa översiktlig bild av skadeplats, för temperaturmätning av kärl och detektering av ämnen i luften. Samma taktik och säkerhetsavstånd som från marken, men överblick från många vinklar.

– Ett bra hjälpmedel för att göra lägesbedömning, man behöver inte åka fram till ett farligt gods-fordon. Det finns kameror som zoomar bra bilder från exempelvis 200 meter, säger Andreas Berggren.

Försvunnen person/drunkning
Kameran söker av området. Spaning med värmekamera kan upptäcka personer. Det finns exempel på lyckade insatser. Livräddarna vid Tylösands havsbad använder luftspaning som första larmåtgärd.

– Det sparar flera minuter i stället för att traditionellt leta med kikare, säger Stefan Haggö.

Bränder i byggnader
För översiktlig bild av skadeplatsen, lokalisering av brandcellsgränser, bedömning av brandspridning (värmekamera). Vid eftersläckning, för kontroll och om det finns rasrisk.

Ras och skred
Översiktsbild av olycksområdet, skapa terrängmodell i samverkan med SGI. IR-spaning för att upptäcka eventuellt skadade personer.

Trafikolycka, väg och järnväg
Översiktsbild av skadeplatsen. IR-spaning efter skadade och eventuella brandrisker

– En mindre trevlig uppgift är när kroppsdelar, som kan vara spridda över stort område, ska tas om hand. Köpenhamn var använt IR-kamera vid olyckor när det är mörkt, det har varit effektivt, säger Stefan Haggö.

Akutsjukvård
Sjukvården kikar på flera användningsområden. Ett forskningsprojekt visar det möjligt att drönare utrustade med hjärtstartare som transporteras till patienter med hjärtstopp är snabbare än ambulansen. Kräver korrekt koordinater för att drönaren ska landa på rätt ställe. Andra områden som nämns är snabbtransport av läkemedel eller adrenalinsprutor vid livshotande allergiska reaktioner.

Översvämning
Översiktsbild, tillfartsvägar och annan infrastruktur kan kontrolleras.

Oljeutsläpp
Kartlägga utbredning, hämta information om omgivningarna.

Elavbrott
Videospaning längs kraftledningar.

Förebyggande/utvärdering
Översiktsbilder kan tas för insatsplanering, ger karta där angreppsvägar, avstånd mellan byggnader med mera kan granskas. Vid utvärdering av insats  mer och bättre material. Bilderna ger faktisk verklighet, hur det såg ut vid tidpunkten.