Erfarenhet

Framkomst är viktigast - bra förarbeteende ökar säkerhet

Snabba, säkra och effektiva insatser är en självklarhet för räddningspersonal. Att "faktiskt" komma fram, är därför helt avgörande.

Med ett mer insiktsinriktat lärande för utryckningsförare, skapas bättre beteende som i kombination med bra färdigheter kan ge både snabba, säkra och effektiva utryckningar.

Vi har tidigare skrivit om olyckor under utryckningskörning. De dödsolyckor som inträffat med räddningstjänstpersonal de senaste åren har fördelats jämnt mellan olyckor under utryckningskörning och vid arbete på väg.

Mörkertalet för utryckningsolyckor bedöms vara stort liksom sekundärolyckorna som följer för vanliga bilister.

Om ett räddningsfordon kör av vägen eller kolliderar under utryckning, riskerar enheten att inte komma fram till olycksplatsen alls.

Samtidigt skapas en ny olycka som i värsta fall, även den kan behöva räddningsresurser.

Det kan också innebära att räddningsenhetens egen personal skadas eller rent av omkommer. Detta är något som vi absolut måste göra allt i vår makt för att undvika.

Utöver detta kan även konsekvensen bli att en brand får härja fritt eller ett hjärtstopp får vänta tills en ny ambulans eller brandbil kan larmas ut. Att verkligen komma fram är viktigast!

Erfarenheter från olycksutredningar bidrar till säkrare utryckningar.
Ett bra exempel på hur erfarenheter från olyckor med utryckningsfordon kan bidra till ökad säkerhet är den instruktörsutbildning som bedrivs av Mikael Signon och hans företag I am Safe. Tidigare genomfördes den i samarbete med Akut- och katastrofmedicinskt centrum (AKMC) i Umeå.

Utbildningen började som ett projekt hos Trafikverket, som leddes av Signon, och vilar på beprövad erfarenhet och forskning. I den nationella vägledningen "Säkerhet i vägtrafikmiljö", som MSB tog fram tillsammans med Trafikverket, konstateras att utbildningen uppfyller kraven för de grundläggande kompetensmålen.

I vägledningen noteras även att det finns fler utbildningar, men om de uppfyller kraven har inte undersökts inom ramen för arbetet med vägledningen.

Instruktörsutbildningen är öppen för alla blåljusorganisationer och genomförs som en insiktsinriktad utbildning. Den syftar till att varje ny instruktör skall kunna individanpassa kommande egna lokala utbildningar.

Det handlar ytterst om att ändra kulturer och attityder vilka leder till ett smartare beteende i trafiken.

I utbildningen jämförs förarprestation med förarbeteende. Förarprestation syftar på vad en utryckningsförare maximalt kan göra utifrån de kunskaper, färdigheter denne har i kombination med att tolka olika situationer. Detta blir därför förarens maximala kapacitet.

Förarbeteende syftar på vad en förare väljer att göra utifrån de kunskaper och färdigheter denne har i kombination med olika situationer. Ett bra förarbeteende kan därför kompensera för en sämre förarprestation, exempelvis genom att sänka hastigheten. En bra förarprestation kan bidra till att föraren lockas till att utnyttja sin förmåga på gränsen till vad den kan.

En hög prestationsförmåga i kombination med sämre förarbeteende kan då få negativa konsekvenser, vilket kan ske genom onödigt hög hastighet och sämre omkörningar etcetera.

Utryckningskörning handlar därför inte enbart om färdigheter i att manövrera ett fordon, utan även om förarens beteenden.

I grunden handlar det om att flytta fokus från tidigare traditionella förarutbildningar med mycket färdighetsträning, till att förmedla budskapet om tidsvinstteorin och riskmedvetenhet.

Grundregeln för utryckningsorganisationer borde vara att alltid vara ett föredöme i trafiken. Såväl under utryckning som vid annan körning.
Det är därför viktigt att skapa förutsättningar för utryckningsförare att tryggt kunna ta fordon och personal från station till olycksplats.

Att verkligen komma fram är viktigast!

Fotnot: Vägledningen "Säkerhet i Trafikmiljö finns att ladda ner på msb.se

Viktigt

  • Insiktsinriktad utbildning – klokare och mer taktisk körning
  • Förarprestation – respektive förarbeteende – ökad riskmedvetenhet
  • Skapa förutsättningar för snabba, säkra och effektiva utryckningar – modern utryckningsförarutbildning