Nyhet

Det hände - dag för dag

Ett axplock av händelser under sommaren.


Maj

21 Skogsbrand i Skinnskatteberg, förstärkningsresurs skickas.

25 MSB skickar ut ett myndighetsmeddelande om hög skogsbrandsrisk.

27 Större skogsbrand bryter ut i Eda kommun.

28 Skogsbränder i Karlstads och Filipstads kommuner anses orsakade av gnistor från tåg. Bränderna polisanmäls.

Juni

4 Skogsbrand Sala, förstärkningsresurs skickas.

6 Satellitstödet Copernicus (EU) aktiveras.

7 MSB inrättar särskild organisation för hantering av skogsbrandsrisken

9 Skogsbrand i Kristinehamn. MSB begär via EU stöd av skogsbrandsflyg.

10 Två skogsbrandsflyg anländer från Italien och ställs i beredskap.

14 Vattenbombning med plan i Kristinehamn.

15 Skogsbrand Nacka, plan vattenbombade 44 gånger.

17 Skogsbrand Umeå, vattenbombning.

19 Italienska brandflygen lämnar Sverige.

21 MSBs särskilda organisation läggs vilande.

Juli

2 Vattenbombning av flera skogsbränder i Småland. MSBs särskilda organisation åter aktiverad.

5 MSB varnar för extrem brandrisk i delar av landet.

12 Skogen börjar brinna i Trängslet, Älvdalens kommun.

14 Blixtnedslag startar skogsbrand i Ängraområdet Ljusdals kommun, det som blev sommarens största skogsbrand. Det börjar också brinna på flera ställen i Jämtlands län efter åskväder.

15 MSB ber DSB, systermyndighet i Norge, om stöd med sex helikoptrar. De sätts in i Dalarna, Gävleborg och Jämtland.

16 Ny begäran om flygstöd via EU.

17 Fler helikoptrar begärda från Norge. SOS Alarm meddelade att det fanns 75 ärenden klassificerades som brand i terräng

18 Danmark erbjuder 22 brandmän, anländer dagen efter i Ljusdal. Två brandflyg från Italien på plats, två från Frankrike på väg.

19 Hela byn Kårböle i Ljusdals kommun utryms, närmare 100 boende drabbade. Tyskland ger stöd med fem helikoptrar, Litauen med en.

21 MSB tackar ja till 60 fullt utrustade brandmän från Frankrike

22 139 polska brandmän i 44 fordon på väg genom Sverige till Sveg. 46 tyska brandmän anländer också. Klartecken för vattenbombande plan från Portugal.

23 MSB bygger basläger i Ljusdal, mat och logi för 100 personer.

24 Vattenbombning sker vid bränder i Västra Götaland.

25 MSB uppmanar kommuner och länsstyrelser att utfärda totalt eldningsförbud.

28 Räddningstjänsterna rapporterar att de har fortsatt god kontroll på de stora bränderna och att begränsningslinjerna tycks hålla. Markpersonal från Finland anländer till Ljusdal.

29 Alla skogsbränder i Jämtlands län släckta.

30-31 Vattenbombning vid bränder i Värmlands, Östergötlands och Jönköpings län.

Augusti

1-2 Vattenbombning med helikopter i Uppsala, Dalarnas, Örebro och Blekinge län.

3 Räddningsinsatsen i Trängslet, Älvdalen, avslutas.

3-8 Vattenbombning med helikopter vid många bränder i södra Sverige.

9 Räddningsinsatsen i Ljusdals kommun avslutas.

9-13 Vattenbombning med helikopter på flera håll i landet.

13 Brandrisken återgår från hög till normal och eldningsförbudet upphävs.