Nyhet

Vägledning revideras

– Jag ser mest likheter när jag jämför vårt pågående revideringsarbete med Oskarshamnsmodellen. Jag ser därför gärna att vi kan involvera Oskarshamn och deras operativa kompetens i arbetet, säger Erik Egardt, MSB.

MSBs vägledning bygger på det arbete som gjorts genom åren, erfarenheter från olyckor runt om i världen och branschexpertis.

– Vårt uppdrag att ge vägledning åt svensk räddningstjänst ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi följer det som händer i vår omvärld och försöker lära av inträffade olyckor, och vilka insatser som varit lyckade.

MSB ser gärna att eldsjälar inom räddningstjänsten bidrar med sina kunskaper och erfarenheter

– Mer erfarenhet av operativ räddningstjänst skulle behövas i arbetet, i synnerhet som det är de som ska använda rekommendationerna.

Arbetet med vägledningen har hittills haft en referensgrupp med personer från Energigas Sverige, Sveriges fordonsverkstäders förening, Bil Sweden, SP och Umeå universitet. Det pågår parallellt med arbetet en studie kring brandsläckning i moderna fordon. Dessutom pågår en sammanställning av olyckor med gasfordon som kommer presenteras i slutet av september som stöd för lärande från olyckor.

En revidering av vägledningen är under arbete.

– Det har sagts att en tank­explosion är osannolik vid övertänd brand i en metan­gasdriven personbil, men nu har vi haft två explosioner i Sverige inom ett år. En skedde i Botkyrka i juli, där tanken flög 60 meter och den andra explosionen skedde utanför Kramfors i höstas och där landade biltaket nära en brandman som stod 35 m från bilen. I Botkyrka, där räddningstjänsten inte hunnit fram innan det exploderade, drabbades en polis som befann sig 60 meter från bilen av hörselskador, berättar Erik Egardt.

Riskbedömningen är viktig för att skydda personalen så gott det går. Hörselskydd, skydd mot stötvågsverkan och splitter kan behöva övervägas.

– Befinner sig människor som inte kan sätta sig i säkerhet inom en 50 meters radie från en övertänd gasbil så är släckning en livräddningsåtgärd. Snabb släckning är ett sätt att reducera risken och där har det franska konceptet visat sig effektivt, säger Erik Egardt.