Erfarenhet

Två allvarligt skadade vid ammoniakutsläpp

Två personer skadades allvarligt vid ett ammoniakutsläpp på en livsmedelsanläggning i Götene kommun i maj 2016.

Fel på en ventil gjorde att en ammoniaktank överfylldes. Två tekniker försökte åtgärda problemet genom att släppa ut vätska från den överfyllda tanken.

När de påbörjade arbetet stod en ventil öppen och ammoniak sprutade ut i lokalen. Båda teknikerna fick ammoniak på sig, totalt läckte cirka 150 kilo ammoniak ut i lokalen.

Totalt skadades 20 personer, förutom de två allvarligt skadade fördes ytterligare nio personer med ambulans till sjukhus för kontroll.

Övriga nio kontrollerades av ambulanspersonal på plats. De lindrigt skadade befann i en byggnad som låg i vindriktningen från olyckan.

Räddningstjänsten beställde en utredning av olyckan och insatsens genomförande, uppdraget gick till Dan-Ola Sandén. Utredningen behandlar inte orsaken till olyckan eller tekniska detaljer i anläggningen.

Larm om händelsen kom in dels som tilläggsinformation ammoniaklarm och ett automatiskt brandlarm. På stationen i Götene (deltidspersonal) gick larmet. En styrkeledare åkte ensam som Fip (första insatsperson) i egen bil, övriga i styrkan åkte ett par minuter senare.

Det gick också larm på stationen i Skara (heltidspersonal) men ingen av styrkorna visste i första läget att det rörde sig om ett utsläpp av ammoniak. Brandpersonalen i Skara uppmärksammade det dock när de läste av skärmarna i bilen och det avgjorde vilket fordonståg de valde att ta med sig.

Problem uppstod under färden med hörbarheten på den totalinformation som gavs från SOS, men styrkeledaren från Götene hörde informationen och beslutade om brytpunkt vid grinden in till området. Vid framkomst syntes ammoniakmolnet tydligt från ventilationen ovanför taket på anläggningen.

ventiler som stod öppnaStyrkan från Skara, som hade tillgång till kemskyddsdräkter, fick i uppdrag att tillsammans med personal från anläggningen ta sig in och stänga den ventil som stod öppen och släppte ut ammoniaken. Deras uppdrag lyckades och läget stabiliserades.

När insatsledaren kom till platsen och tog över som räddningsledare beslutade han om säkerhets/arbetszoner. Han sammankallade räddningstjänstens befäl, sjukvårdsledningen och personal från anläggningen och de beslutade om vidare åtgärder och sanering av skadade och personal.

När räddningstjänsten senare avslutades samlades räddningstjänstens personal på brandstationen i Götene för en genomgång.
Utredaren avslutar utredningen med reflektioner kring att insatsen trots allt gick bra, bland annat tack vare ett snabbt och korrekt agerande från personalen på anläggningen.

Beklagligt nog gick det inte att förhindra att två personer skadades allvarligt och ett antal lindrigt. Det kunde dock gått mycket värre eftersom företaget ligger inbäddat bland bostadshus och annat i samhället.