Erfarenhet

Solcellsanläggning överhettade panna vid strömavbrott

Ett brandtillbud i en villa i somras kunde lett till stora skador om inte barnen i familjen upptäckt en konstig lukt och varnat sin mamma.

Kvinnan ringde 112 och larmade om att det var rökutveckling från pannan i tvättstugan och lämnade sedan villan och väntade på räddningstjänsten utanför huset.

Vid framkomsten konstaterade räddningstjänsten rökutveckling och en säkerhetsbrytare till anläggningen bröts.

Det fortsatte dock att ryka och när räddningstjänsten kontaktade tillverkaren rekommenderade de att kablarna inne i pannan skulle klippas av så att matningen från solcellerna upphörde.

Den person som installerat anläggningen kom till platsen och rekommenderade samma åtgärd. Kablarna klipptes och då sjönk temperaturen och rökutvecklingen avstannade.

Avbränd isolering efter överhettningI samband med utredarens besök på platsen några dagar efter branden förklarade den boende att det varit strömavbrott då branden uppstod.

Solcellsanläggningen hade fortsatt mata likström direkt till ett av elementen i elpatronen under strömavbrottet och till slut hade isoleringen i delar av pannan blivit så varm att rökutveckling startat.

Bakomliggande orsak var troligen att de skyddssystem som ska skydda mot överhettning inte fungerade.

Solcellerna på taket har som enda uppgift att stötta med el till att driva pannan. Anläggningen matar likström direkt till ett av elementen i elpatronen.
Enligt tillverkaren är detta inte ett ovanligt system på mindre solcellsanläggningar på kontinenten.

Inbyggt i värmepumpen finns två skydd som var och ett ska skydda anläggningen oberoende av varandra. Dels finns ett överhettningsskydd som ska lösa ut och koppla ifrån solcellerna vid temperaturer över 93 grader. Dels finns en termostat som ska koppla ifrån vid inställt värde under 93 grader.

De två skydden verkar inte ha fungerat och tillverkaren kan inte svara på varför. Tillverkaren har varit på plats och åtgärdat genom att sätta dit nya komponenter i skyddssystemen. Det finns också en separat manuell brytare kopplad till solcellerna.

Utredaren har inga uppgifter om hur vanlig denna typ av anläggning är i Sverige.

Tillverkaren uppmanas att kontakta samtliga kunder med liknande anläggningar och om möjligt säkerställa att säkerhetsfunktion enligt ovan fungerar i dessa anläggningar.

Utredningen kommer att skickas till Elsäkerhetsverket, MSB samt tillverkaren.