Nyhet

Sju län i utökat samarbete

Räddningstjänsterna i södra Sverige suddar ut gränserna ytterligare och bildar ett nytt nätverk mellan sina respektive räddsam-organisationer.

Fredrik Björnberg— Vi har väldigt många beröringspunkter och då bör vi samordna dem, menar Fredrik Björnberg som är ansvarig för arbetet med förstärkningsresurser i det nya samarbetet.

De senaste årens krävande skogsbränder är en viktig förklaring till att relationerna i södra Sverige håller på att förstärkas till ett betydligt närmare och mer strukturerat samarbete.

Någon form av räddsam-organisation mellan kommunerna finns redan inom varje län och nu är nästa steg att länen smidigt ska kunna begära hjälp av varandra.

— Vi har haft några händelser som visat att man inte klarar sig ens på länsnivå, förklarar Fredrik Björnberg, räddningschef i Vaggeryd, som arbetar med det nya samarbetets förstärkningsresurser.

Sju län omfattas av det nya samarbetet: Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne och Västra Götaland.

— Genom att göra en förplanering och skapa medvetenhet är alla med på banan. Vi har inte jättelånga avstånd och väldigt mycket räddningstjänstresurser tillgängliga.

Ett mål är att organisationerna ska "prata samma språk", och man utarbetar nu ett modulsystem för att beställa förstärkning. En grundmodul består exempelvis av en släckbil, en vattenenhet och en ledningsresurs — totalt åtta personer.

En skogsbrandsmodul har större fokus på vatten, motorsprutor och fyrhjulingar.

Men det kan också handla om andra specialresurser, varje räddsam-organisation i samarbetet har fått redogöra för vad de kan bidra med.

— Vi har förenklat och skapat system men vi är i början av arbetet och behöver finslipa, konstaterar Fredrik Björnberg.

Han fick själv en försmak av hur smidigt det kan vara att beställa hjälp när det nya samarbetet prövades vid den stora skogsbranden i Bredaryd i somras.
Som räddningschef i beredskap, RCB, fick han information från brandplatsen om att de egna Räddsam F-resurserna inte skulle räcka.

— Jag lyfte luren till motsvarande funktion i Västra Götaland och bad om hjälp, "vi kommer att behöva stöttning under flera dygn" — sedan löste de det. Vilka stationer och räddningstjänster är inte intressant för oss, det bara rullade in personal från Västra Götaland löpande.

— Vi skapar en väldigt stark gemensam organisation för de stora, långa händelserna.

Tanken är att ansvaret för samarbetets årliga träffar ska rotera på de olika länen. I de flesta län finns en räddsam-samordnare, de träffas ett antal gånger per år för att fördjupa och hitta nya utvecklingsområden.

— Exempelvis har man tittat på att gemensamt bereda remisser från staten som berör oss alla, och om vi kan samordna eller ta fram gemensamma utbildningar. Men det kan också handla om andra frågor som deltidsbrandmän, rekrytering, teknikutveckling och jämställdhetsfrågor.

— Vi kommer från olika bakgrund i sättet vi arbetar men alla har en vilja och ser fördelarna från sina egna räddsam-samarbeten, säger Fredrik Björnberg.