Reportage

Så lyckades Sala-Heby få tio nya deltidare

I slutet av förra året rekryterade Sala-Heby tio nya deltidsbrandmän.

– Det stora arbetet har befintliga deltidsbrandmän på stationerna gjort. De har värvat intresserade och tipsat mig, säger Ove Jansson, yttre befäl.

Svårigheten att rekrytera deltidsbrandmän är ett nationellt och ökande problem som diskuterats i många sammanhang.

Kanske har Sala-Heby funnit lösningen – åtminstone för egen del.

– Att vi hade sån lycka den här gången är nog delvis en slump. Men vi har fått in fyra nya tjejer, och jag tror våra tidigare anställda tjejer öppnat vägen lite grann för dem, säger Ove Jansson.

Bakom senaste rekryteringen finns ändå flera aspekter som kan vara värda att notera.

Företagare som sedan tidigare har anställda som är deltidsbrandmän har släppt till flera, vilket kan tyda på att de ser en nytta med att ha kompetensen i egna organisationen.

Räddningstjänsten har fått in flera som är anställda i Heby kommun.

– Vi har haft en lång diskussion med kommunen och efter snack med kommunledningen lossnade det. Jag räknar med att vi får in fler kommunanställda i framtiden, säger Ove Jansson.

På en station har släckbilen, som kräver C-körkort, bytts ut mot två mindre fordon; en släckbil och ett räddningsfordon som båda kan köras med B-körkort.

– Vi står för kostnaden att ta C-kort, men det är tidsmässigt ganska omfattande att gå utbildningen och det finns de som hoppat av på grund av det.

På de sex deltidsstationerna hålls regelbundet öppet hus för att locka till sig nya brandmän. Och här gör de redan anställda deltidarna det stora jobbet.

– De har fria händer och lägger upp programmet för dagen själva. Vid akuta rekryteringsbehov kan det bli öppet hus en extra gång. Vår personal bjuder in folk de tror kan vara intresserade och lämpliga, sen tipsar de mig. Det har fungerat mycket bra.

Sala-Hebys bemanning på de sex deltidsstationerna ska vara totalt cirka 100 brandmän. Nu råder full bemanning. Men omsättning är en del av vardagen.

– Får man nytt ordinarie jobb kan man tvingas hoppa av. Det går upp och ner, beroende på arbetskonjunkturen. Det kanske slutar fem-tio under ett år.

Med era erfarenheter, några tips för att lyckas med rekryteringen?

– Jag tror vi kommit en bit på väg för en modell för framtiden, bland annat genom att anpassa stationerna så de passar både tjejer och killar. De fyra tjejer vi anställde senast var med på öppet hus där de upptäckte att det här var något för dem, bland annat gjorde de fystest på stationen. Nu har vi totalt åtta tjejer som är deltidsbrandmän, och jag tror att det kan öppna upp för att fler vågar ta steget.

– Men framförallt tror jag det är viktigt att man har personal som trivs. Då engagerar den sig och är mån om att hjälpa till med rekryteringen. Det är ju brandmännen som känner folk på orten och vet vilka som kan vara lämpliga att knyta till organisationen.