Nyhet

Olyckor under insats ska förhindras - ny vägledning

Räddningspersonals arbete under insatser i trafiken ska bli säkrare. Både vid olycksplatsen och under utryckning.

En vägledning med rekommendationer för ökad säkerhet har tagits fram av MSB, Trafikverket och Brandskyddsföreningen.

De senaste fem åren har sex personer från räddningstjänsten omkommit i tjänsten, antingen under utryckning eller under räddningsarbete på vägen.

Dessutom har antalet larm till trafikolyckor ökat kraftigt de senaste tio åren, från cirka 13 000 till över 18 000 per år.

– Vi inom branschen behöver ta ett gemensamt ansvar för att skapa en säkrare arbetsmiljö för blåljuspersonal, bärgare och våra entreprenörer, säger Stefan Björkqvist, chef för nationell operativ ledning på Trafikverket till msb.se.

–Alla som arbetar i trafiken behöver vara medvetna om farorna oavsett hur stor eller liten olycksplatsen är. Vägledningen ska ge stöd så att de som arbetar på olycksplatser i vägtrafiken ska kunna arbeta skyddat och säkert, säger Yvonne Näsman, projektledare för arbetet vid MSB.

Vägledningen "Säkerhet i trafikmiljö" riktar sig till räddningstjänsten, Trafikverkets personal, restvärdesledarna med flera som arbetar med trafikolyckor.

I vägledningen finns bland annat rekommendationer om hur en olycksplats bör spärras av, hur man begränsar framkomligheten, hur man avvecklar en avspärrad olycksplats, hur man kör säkert till och från en olycksplats.

Rekommendationerna är bland annat baserade på erfarenheter från tidigare händelser. Där det saknats underlag har studier och beräkningar genomförts.

För trafikanter ska det bli säkrare att passera olycksplatser som inte är helt avspärrade. Avspärrningar kan göras helt eller delvis för att både de som arbetar i området och de ska som passera känner sig säkra.

Vägledningen sprids till alla som arbetar med olyckor i vägtrafiken och den kommer att tas in i både MSBs och Brandskyddsföreningens utbildningar. Brandskyddsföreningen kommer utifrån vägledningen att presentera en utbildning till räddningstjänstpersonal under det kommande året.

– Mot bakgrund av att det saknas tydliga regelverk för säkert arbete, och det faktum att många räddningstjänster nu arbetar fram egna både bra och mindre bra rutiner och arbetssätt, är vi på Brandskyddsföreningen glada och stolta över att få vara en del av att ta fram en nationell och kvalitetssäkrad vägledning, säger Jesper Boqvist operativ chef för restvärdesräddning

Trafikverket utför ett flertal åtgärder för att öka säkerheten för de som arbetar på och vid vägar och järnväg. Bland annat utbildas räddningstjänsten i säkert uppträdande.

Om vajerräcken, som orsakat olyckor under räddningsarbete, konstateras att räddningstjänsten i normalfallet inte bör röra vajerräcken eller andra väganordningar. Om det måste ske i livräddande situation rekommenderas mjuk avlastning, exempelvis genom att flytta fordon som belastar vajern.

Trafikverket undersöker i ett forskningsprojekt hur en vajer i spänt läge kan bete sig då den behöver klippas eller vid flytt av fordon när vajer ligger i spänn. Rekommendationer om hur vajrar ska kapas och vilka risker det kan medföra räknar man med att kunna presentera under första halvåret.