Nyhet

Jagar synpunkter på effektivare räddningstjänst i hela landet

Direktiven kom i februari, men det tog lite tid innan utredningen En effektivare räddningstjänst fick upp farten.

Jan-Åke Björklund– Jag tillsattes under våren och utredningssekreteraren Fredrik Hermansson blev klar strax före sommaren. Experterna blev inte förordnade förrän i slutet av augusti och den politiska referensgruppen är fortfarande inte utsedd. Men vi har jobbat på hela tiden och kommit en bra bit på väg med underlagsmaterial, säger utredaren Jan-Åke Björklund.

Arbetsmodellen är träffar en gång i månaden med expertgrupperna då ett tema diskuteras. Underlaget för diskussionen är ett preliminärt material från den förra tematräffen.

Efter diskussionen skrivs materialet lite mer färdigt. Samtidigt startas ett nytt tema som diskuteras vid nästa möte.

– Som ett komplement till det reser jag väldigt mycket, är ute och träffar räddningstjänster och andra intressenter i hela landet. Jag tar inte för gott vad experterna säger utan stämmer av alla frågor. Bara den här veckan träffar jag SKLs nätverk för räddningschefer på onsdag och på torsdag åker jag till Mora och träffar räddningscheferna i Dalarna och så rullar det på, säger Jan-Åke Björklund.

I expertgruppen ingår Thomas Winnberg, räddningschef Kiruna, som är nöjd med både arbetet och projektledaren.

– Han är vass och det krävs för det är komplext. Ambitionen är att få det att fungera över kommun- och länsgränser vid stora händelser. Det som kan vara utmaningen är att styra på ett sådant sätt att det inte förstör det kommunala självstyret. Att det är viktiga frågor märks även på våra länsträffar.

När det gäller att få till något som fungerar nationellt tar han polisen som exempel.

– Under EU-mötet var det ett gäng Kirunapoliser som åkte ner till Göteborg en vecka. De kan göra det så enkelt. Vi gör inte det lika enkelt. Att det ska fungera så även när det gäller räddningstjänst är ett mål att jobba för, säger Thomas Winnberg.