Nyhet

Förstärkt medmänniska - trend som väntas öka

Förstärkt medmänniska i Medelpad är en föregångare. Och samverkansformen mellan medborgare och myndigheter är en trend som troligen kommer att öka.

Det skriver forskningscentrumet Carer vid Linköpings universitet i en studie.

Förstärkt medmänniska infördes av Räddningstjänsten Medelpad för några år sedan. Enkelt uttryckt är privatpersoner på landsbygden, dit utryckningsfordon har lång körtid, engagerade och larmas vid händelser för att påbörja insats innan räddningstjänst eller ambulans dyker upp.

Det viktigaste resultatet från studien är att konceptet verkar fungera och uppfattas positivt av de involverade.

Vid larm har alltid flera frivilliga åkt, når nästan alltid insatsplatsen och kan påbörja insats före räddningstjänst och ambulans. De drabbade har också uppfattat stödet positivt, att det ökat tryggheten.

Carer har i 15 månader följt projektet Förstärkt medmänniska i Medelpad med koppling till dynamisk resurshantering (DRH), vilket innebär att automatiskt hitta de räddningsresurser som snabbast kan vara på plats.

Den långa tid Carer följt projektet anser man borgar för att de erfarenheter som dragits är välgrundade och något andra kommuner direkt kan använda och dra nytta av.

Syftet att integrera frivilliga med DRH och utvärdera det kunde inte genomföras i studien. Det arbetet kommer att fortsätta. Skälet var i huvudsak att den tekniska integrationen inte var fullständig.

Men för att framgångsrikt kunna larma närmaste resurs krävs att frivilliga kan positioneras och kvittera larmen, konstateras det.

Studien Integration av frivilliga aktörer i dynamisk resurshantering vid räddningsinsatser är gjord av Elina Ramsell, Sofie Pilemalm och Tobias Andersson Granberg.