Nyhet

Uddholm utsatt för kampanj

– Man försöker skaka det av sig. Men varje gång man öppnar mejlen undrar man: är det nåt nytt där, nån mer som vill ge sig på mig?

Lars-Göran UddholmLars-Göran Uddholm, brandchef i Södertörn, hängdes ut med anklagelser om att ha förstört kårens operativa förmåga genom att arbeta för det breddade uppdraget.

Den 19 april håller Nätverket Jämställd Räddningstjänst, NJR, en temadag om hot och hat i Norrköping. Alla organisationer som är medlemmar i NJR är välkomna.

– Alla vi som på något sätt har arbetat för jämställdhet i räddningstjänsten har i någon form upplevt att det finns hot och hat. Det kan leda till en rädsla för att jobba fullt ut, motiverar Ulf Lago temat. Han är biträdande förbundsdirektör i Räddningstjänsten Östra Götaland som sedan årsskiftet samordnar NJR.

En av dem som fått erfara vad det kan föra med sig att utmana den traditionella bilden av räddningstjänsten är Lars-Göran Uddholm.

Att det breddade uppdraget hänger ihop med jämställdhet är inte givet. Men kritikerna hävdar gärna att den som arbetar för att förebygga olyckor drivs av en rabiat jämställdhetsiver, där stora starka män inte längre platsar.

Under senhösten började en trailer för ett nystartat webbprogram som kallar sig Samhällsmagasinet cirkulera på nätet. Första avsnittet hette "En räddningstjänst i kris?".

Det timslånga programmet driver tesen att meriterade män inte fått anställning i Södertörn som istället har satsat på andra kompetenser än fysisk styrka. "Sätter vi liv på spel i jakt på jämställdhet?" frågar programledaren retoriskt.

– De första reaktionerna kom samtidigt som trailern. Sen kom det en andra våg av mejl i samband med att själva filmen lades ut. Nästan allt är negativt. Det går ut på att Södertörn inte längre klarar att rädda folk, berättar Lars-Göran Uddholm.

Otaliga hånfulla inlägg har lagts ut på diverse sajter. Totalt har Lars-Göran Uddholm fått ett tjugotal mejl och en del telefonsamtal. Via sociala medier har Södertörn fått ta emot ytterligare kommentarer.

– Vi har inte polisanmält något, men några av mejlen har varit grova. Om de är hotfulla...? Var går gränsen mellan hot och okvädingsord?

Brandchefen har varit den främsta måltavlan.

– Jag har fått läsa att jag är en ynklig liten skit och politikerna i Södertörns medlemskommuner har fått uppmaningar att byta ut mig.

– Samtidigt tycker jag att en chef trots allt får tåla en del, men att ge sig på och hänga ut enskilda av mina medarbetare så som de har gjort, det är helt förkastligt.

Lars-Göran Uddholm och staben runt honom har varit noga med att hålla nära kontakt med de förtroendevalda.

– Jag känner att jag har brett politiskt stöd. Vi hade en storm runt 2011 i samband med rekryteringar. Men våra motståndare är betydligt skickligare idag och de har lyckats få mycket större spridning den här gången.

Redaktionen för Samhällsmagasinet uppger inte vem som finansierar programmet.

– Men det är klarlagt att de har intressen långt ut på högerkanten. Rätt många i räddningstjänsten hakar på kritiken. Inte för att de delar den politiska uppfattningen, men av rädsla för att yrket ska vattnas ur när vi går in för att förhindra att olyckor sker. Det betyder inte att vi har blivit sämre på att ingripa efter att olyckan har inträffat.

– De här krafterna använder brandmännens varumärke och goda rykte för sitt syfte.

Lars-Göran Uddholm är ingen dununge. Han är Uddas med hela den bransch där han har jobbat sen sjuttiotalet och han blev rikskänd som trygg räddningsledare under skogsbranden i Västmanland 2014.

Men han bryr sig inte om att låtsas tufft oberörd.

– Man försöker tänka förnuftsmässigt och skaka det av sig, men man kommer inte undan, man bär det med sig hela tiden. Det är inte roligt, det är inte det.

Han är besviken över att så få kollegor öppet stöttat honom.

– Lagen om skydd mot olyckor lägger ett ansvar på kommunerna att arbeta ned att förhindra olyckor. För mig är det helt naturligt att det är just vi inom räddningstjänsten som ska vara en stor del i det arbetet. När vi sitter och pratar på brandkonferenser och i andra sammanhang låter det som att det är många som tycker så.

Men när det blåser är det inte många som träder fram och försvarar det breddade uppdraget.

– När det här drog igång skickade jag ut information på en sändlista som går till tjugofem räddningschefer. Fem av dem hörde av sig.