Nyhet

Styrkeledaren misstänkt för vållande till annans död

Styrkeledaren vid trafik­olyckan utanför Örkelljunga i april då en brandman omkom har delgivits misstanke om vållande till annans död.

– Skulle det leda till åtal och han blir fälld har jag svårt att se att styrkeledare i framtiden tar på sig det här ansvaret, säger Christer Ängehov, förbundsdirektör vid Räddningstjänsten Skåne Nordväst.

Trafikolyckan utanför Örkelljunga 12 april ledde till att en lastbil drog med sig vajerräcket som kom i kraftigt spänn. Under räddningsinsatsen släppte vajern och träffade en brandman som skadades så svårt att han avled. Polisen skrev en anmälan som lämnades till både åklagare och Arbetsmiljöverket.

– Brottsrubriceringen är arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död, framkallande av fara för annan och i viss mån vållande till kroppsskada, säger Lars Magnusson, åklagare vid riks­enheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Förhör har hållits med både vittnen och den misstänkte.

– Just nu inväntar vi Arbetsmiljöverkets utlåtande. Det ska säkert hållas fler förhör och det kan mycket väl vara så att kretsen av misstänkta utvidgas, säger Lars Magnusson.

Arbetsmiljöverket har gjort en inspektion för att se om det finns brister som kan ha orsakat olyckan.

– Utgångspunkten är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Har den som är satt att utföra arbetsuppgifterna den kunskap som behövs? Har den som ska göra riskbedömningen de kunskaper som behövs? säger Patrik Nilsson, inspektör på Arbetsmiljöverket, som inte vill uttala sig om det aktuella fallet.

Ansvaret för en olycka kan enligt arbetsmiljölagen hamna på alla nivåer.

– Om man börjar uppifrån ska arbetsgivaren uppdra åt någon i arbetsledande funktion  att göra en riskbedömning. Denne måste ha kunskaper, tid och resurser för att kunna göra det. Om arbetsledaren inte fått det kan inte arbetsgivaren svära sig fri från sitt ansvar. Om arbetsledaren på plats har de kunskaper och resurser som krävs, men inte gjort riskbedömning eller inte gett instruktioner till personalen på plats kan denne ställas till ansvar.

Ansvarskedjan går ända ner till den enskilda arbetaren. Som ansvarig arbetsgivare inom räddningstjänst står sannolikt räddningschefen.

– Men om han eller hon lyft en fråga till den kommunala nämnden och sagt att vi måste få mer pengar för att utbilda vår personal, men fått nej kan nämnden få ett ansvar, säger Patrik Nilsson.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har tillsatt en egen utredning. Arbetet i övrigt är starkt påverkat. Den film om arbete med vajerräcken som planerats har lagts på is.

– Eftersom vi är föremål för en brottsutredning ligger vi lågt, alla beslut vi fattar kan användas i den processen, säger Christer Ängehov.

Brottsmisstanken har lett till att räddningstjänsten beslutat låta en extern utredare leda den egna utredningen. Styrkledaren är i tjänst.

– Utredningen kommer att ta väldigt lång tid och vi har inte resurser att pausa honom utan han får bestämma om han orkar. Vi stöttar honom från alla håll för att han ska klara det.

Ett eventuellt åtal och fällande dom för vållande till annans död skulle få allvarliga konsekvenser för svensk räddningstjänst enligt Christer Ängehov.

– Särskilt för Rib-personalen. De har varken betalt eller förutsättningar att ta det här stora ansvaret om det leder till de här påföljderna, säger Christer Ängehov.