Erfarenhet

Stor explosion - gasolflaska i källare läckte

På kvällen den 4 juli 2015 inträffade en kraftig explosion i ett flerbostadshus i centrala Arboga.

Det var strax efter halv sju en lördagskväll som boende i huset hörde en kraftig explosion och i efterhand beskrev det som "en dov men mycket hög smäll" och "jag trodde det var en bomb".

Explosionen medförde omfattande materiella skador samt lindriga skärskador på fyra personer.

Från explosionen i källaren fortplantade sig tryckvågen både vertikalt och horisontellt i byggnaden så att väggar, bjälklag, dörrar och fönster skadades i stor omfattning. Byggnadsdelar och glas spreds även utanför byggnaden. En garageport flög över 40 meter.

En genomgång av byggnaden visade att vissa delar av bjälk­laget förskjutits upp till 30 centimeter uppåt i ovanliggande lokal och att pålar troligen var knäckta. Det fanns kraftiga sprickskador och deformeringar i bärande betongbjälklag.

Flera innerväggar i källarplanet raserades helt eller delvis. Kontorsutrymmen ovanför förrådet totalförstördes och merparten av fönster och invändiga glaspartier i byggnaden krossades. Skadorna var så omfattande att byggnaden inte kunde användas för boende eller annan verksamhet innan den reparerats.

Den troliga orsaken till explosionen var ett läckage från en av gasolflaskorna som förvarades i förrådet. Enligt polisen har någon varit i förrådet cirka 14 dagar innan explosionen och då troligen kommit åt en av ventilerna som öppnats lite.

När en brännbar blandning av läckande gas och luft uppstod skedde en antändning när termostaten startade på en frysbox i förrådet. Det fanns tre P11 gasolflaskor i källarförrådet och en av dem var i det närmaste tom när den undersöktes efter explosionen. Flaskorna har troligen använts till tre terrassvärmare som också förvarades i förrådet.

Flaskorna var i övrigt hela. Enligt utredaren fanns det ingen risk att flaskorna skulle rämna eftersom förloppet vid explosionen var så snabbt och ingen uppvärmning hann ske av de andra flaskorna.

Det är inte fastställt när flaskorna placerades i förrådet och av vem, men vid en tillsyn på en pizzeria något år innan påpekade räddningstjänsten att det inte fanns något tillstånd för hantering av brandfarlig vara och att den inte fick förvaras inne i restaurangen.

Verksamhetsutövaren förklarade att man inte skulle använda terrassvärmarna mer och vid det uppföljande återbesöket var flaskorna borta.

Med tanke på kraften i explosionen är det ett under att personskadorna inte blev mer allvarliga. Det är av största vikt att ha respekt för betydelsen av att hantera gasol på rätt sätt. Det är också viktigt att nå ut med information om detta. Utredaren gör också reflektioner om insatsens genomförande och de återfinns i utredningen.