Nyhet

Samlat grepp kring attacker mot blåljus

Det blir MSB som ska ta ett samlat grepp kring problemet med våld mot utryckningsfordon och blåljuspersonal runt om i landet.

Jan Wisén—Förhoppningsvis ska det mynna ut i en vägledning, säger Jan Wisén som ska leda arbetet.

Två vandaliserade polisbilar och en sönderslagen ambulans. Incidenterna i Göteborg och Stockholm i början av februari inträffade bara timmar efter att inrikesminister Anders Ygeman samlat blåljusorganisationerna till möte och blev en dyster men tydlig påminnelse om bakgrunden till träffen.

Den angripna ambulansen i Tensta tycks ha väckt särskilt starka känslor men bilden av utvecklingen är samtidigt motsägelsefull. Efter en sammanställning Svenska Dagbladet gjort utropade tidningen nyligen till och med att problemet med hot och våld mot räddningstjänst minskar.

—Jag upplever att det har eskalerat även om man lokalt kan se positiva trender, menar Jan Wisén som är biträdande chef för avdelningen för utveckling av beredskap på MSB och tidigare brandchef i Stockholm.

Han kommer nu att samla berörda organisationer för att komma fram till ett gemensamt förhållningssätt och sprida goda exempel.

—Det primära för oss är att insatspersonalen inte ska komma till skada. Den ska vara skyddad och ha kunskap om när man ska gå in och när man ska backa, säger Jan Wisén men förklarar också att den absolut viktigaste uppgiften är att analysera varför detta sker och så långt som möjligt förebygga.

MSB kommer att titta närmare på det förebyggande arbetet och behovet av utbildningar.

Förslag om hur problemet ska stävjas saknas inte. En mängd idéer virvlar runt i debatten, från skärpta straff till varningsflagg och taktiska ambulansenheter.

Men även om temperaturen stigit just nu är frågan om våld och hot knappast ny.

Exempelvis begärde Brandmännens Riksförbund för snart tio år sedan att personal inom räddningstjänst och ambulanssjukvård ska klassas som tjänstemän för att få en stärkt ställning, vilket avvisades av dåvarande justitieminister Beatrice Ask minns ordförande Peter Bergh.

Problemet har lyfts i olika sammanhang, men det tydligaste exemplet på konkret framgång är kanske Räddningstjänsten Syd som fått mycket positiva effekter av sitt förebyggande och relationsbyggande arbete.

—Det finns inte en lösning men information är den viktigaste frågan, enligt Victor Harju på justitiedepartementet som planerar ett nytt blåljusmöte framöver.

Och det är redan tydligt att man kommer att lägga ett stort ansvar på organisationerna själva att hitta lösningar.

—Staten kan säkert lösa en del men vad som funkar eller inte är inte upp till inrikesministern att bestämma, säger Victor Harju.

Jan Wisén som själv var chef när specialglas monterades som skydd på brandbilarna i Storstockholm redan 2008, nämner vikten av att branschen speglar hela samhället. Det går "sådär" menar han och konstaterar att utvecklingen måste ses som ett misslyckande för samhället.

—Man kan lätt frestas att tro att galler för rutorna, ännu mer bepansrade fordon och skottsäkra västar är lösningen, men på lång sikt är grundproblemet varför man ger sig på att slå sönder en ambulans. Den frågan är större än blåljusmyndigheterna kan hantera.