Erfarenhet

Kettlebells som kanonkulor - flög 100 meter

En ny risk uppdagades vid en brand i Halmstad. Kettlebells, träningsredskap, flög som kanonkulor, som mest drygt 100 meter sedan de exploderat.

kettlebellTidigt på långfredagsmorgonen, strax innan fem, inkom larm om brand i industribyggnad på Larsfrids industriområde i Halmstad. Redan vid räddningstjänstens ankomst var branden omfattande och branden spred sig snabbt i den 7 000 kvadratmeter stora byggnaden som rymde flera verksamheter.

Svetsgasutrustning fanns i byggnaden och därför valdes en defensiv insats och i samband med detta noterades explosioner med kettlebells. Sammantaget bedöms mellan fem och tio kettlebells flugit iväg under insatsens gång.

I byggnaden förvarades närmare 1 400 kettlebells. De finns i två varianter, för träning respektive tävling. De som var aktuella för explosioner var uteslutande tävlingsvarianten som är ihålig och fylls upp med exempelvis sand och försluts genom att svetsas igen.

Sannolikt har det funnits fukt inne i de förslutna kettelbellsen, varpå den efter några timmars intensiv brand upphettats så pass att det inre trycket medförde att svetsförslutningen släppte och kettlebellen flög iväg. Som längst drygt 100 meter.

Vid de kontakter som tagits mellan olycksutredare och företaget som hanterar kettlebellsen, har man där redan vidtagit åtgärder i form av att borra ett litet hål i toppen av denna typ av kettlebell. Ett hål som sedan försluts med en form av plast som smälter vid en viss temperatur och därmed kan lätta på trycket.

För räddningstjänstens del är det viktigt att alltid iaktta försiktighet runt ett hus när den beslutande taktiken är att låta huset brinna och skydda intilliggande fastigheter. En brinnande byggnad bör alltid betraktas som en riskkälla med viss räckvidd och man bör arbeta utifrån så stora skyddsavstånd som möjligt.

Kettlebell som slungades från branden.
En av de kettlebells som slungades iväg likt en kanonkula från branden. Foto: Räddningstjänsten.