Reportage

Gränslös samverkan

Den trots allt lyckliga utgången av drunknings­olyckan är ett resultat av gränslös samverkan. Både över landsgränsen och genom sambruksprojektet som involverar fjällräddningen.

ÅRE
– Det här påvisar betydelsen av prestigelös samverkan för att rädda liv. Inte minst med statlig räddningstjänst, fjällräddningen. Och att man törs gå över gränser och larma Norge, säger Callis Blom, räddningschef.

Samverkan över landsgränsen är formaliserad genom gränsräddningsrådet där tjänstemän och politiker träffas en gång om året, samt genom avtal och personliga kontakter.

– Vi har haft gränsräddningsövningar och gränslös samverkansutbildning. Det man sagt från Norge är att om det gäller livräddning kan vi alltid ställa frågan och kan de komma så kommer de alltid.

Nils Johan Berg, läkare vid St Olavs sjukhus i Trondheim var med på den norska ambulanshelikoptern vid Ånnsjön. Han berömmer insatsen och gränssamarbetet.

– Det var en krävande insats med osäkra uppgifter om hur många som saknades. Ånnsjön är stor, svårtillgänglig från land och blå flytvästar gjorde det svårt att upptäcka de drabbade. De gjorde en väldigt bra insats som lyckades hitta alla tre trots de svåra omständigheterna. Det var också avgörande att vi har ett så bra samarbete mellan Norge och Sverige, säger Nils Johan Berg, som var med i ambulanshelikoptern som tog hand om Leo.

Sambruksprojektet har också lärt av insatsen. Storlien har numera en räddningsbåt och larmrutinerna har förbättrats.

Projekt sambruk avslutas under 2016 med en rapport och ett seminarium.

– Vår förhoppning är att detta skall kunna spridas i övriga Sverige, säger Callis Blom.

Sedan insatsen blivit känd har Callis Blom inbjudits att berätta om den både i Sverige och Norge. I slutet av oktober får den medicinska kommissionen vid den internationella bergsräddningsmässan ICAR i Borovets, Bulgarien, ta del av erfarenheterna från Ånnsjön.