Nyhet

Fler satsar på släckgranater

Släckgranater är en relativt ny släckmetod som blir allt vanligare. Allt fler räddningstjänster har släckgranater men även väktare, vaktmästare och hemtjänsten utrustas med släckmedlet.

De är relativt dyra och en förklaring till att de sprids är att flera försäkringsbolag "sponsrar" användningen.

– Vi har levererat fler än 700 släckgranater, säger Richard Qvarfell, generalagent för en av de produkter som säljs i Sverige.

Släckgranater innehåller kaliumnitrat och kaliumkarbonat som när granaten utlöses bildar en aerosol. Aerosolen bryter den kemiska processen och kyler snabbt ner branden med omkring 100 grader per minut. Optimal användning är slutna utrymmen av begränsad storlek, upp till 30 kubikmeters volym.

Släckgranaten utvecklar kraftig värme när den utlöses, men aerosolen tar inte bort syret och utgör inte livsfara om personer skulle råka befinna sig i lokalen.

– Syftet är inte i första hand att helt släcka branden utan att bryta förloppet i ett tidigt skede och köpa tid för huvudstyrkan, säger Richard Qvarfell.

På de flesta räddningstjänster har i första hand Fip-enheter (Första insats-person) utrustats med släckgranater. Räddningstjänsten Väst ligger långt framme i användningen av släckgranater.

– Man kan inte förvänta sig att vi kan bli mycket snabbare med de traditionella metoderna som rökdykning. Vi har en omfattande Fip-verksamhet med tio enheter igång och då är släckgranater ett av de verktyg vi tillfört för att kapa tider och vara snabbare på plats, säger Fredrik Åkesson, verksamhetschef räddningstjänsten Väst.

Räddningstjänsten Väst har infört tre nivåer på Fip, RäFip (räddningstjänst-Fip), SemiFip (semiprofessionell Fip) och FrivilligFip.

– Frivillig-Fip kan jämföras med Salsa-projektets sms-utalarmering eller förstärkt medmänniska i Medelpad; att SOS Alarm genom sms eller en app skickar larm till en dedikerad grupp.

SemiFip är räddningstjänsten trygghetsteam där undersköterskorna har utrustats med släckgranater för att kunna göra en snabb förstainsats. Släckgranaten är enkel att använda.

– De får en genomgång av hur man använder släckgranater och de som inte kommer från räddningstjänsten genomgår även en brandförloppsutbildning. Vi har inte enbart utrustat Fip-enheter utan även på förstabilar. Sammanlagt har vi 20-30 släckgranater ute, säger Fredrik Åkesson.

Flera räddningstjänster berättar om insatser där slackgranaten räddat villor och källarförråd men även större byggnader, bland annat en silo.

– Det är en otroligt snabb åtgärd för att bryta förloppet. Men man ska inte förvänta sig att man kan slänga in granaten och åka därifrån. Den bryter förloppet, begränsar och skapar tid men kräver en åtgärd efteråt. Det är ett bra Fip-verktyg men även för en heltidsstyrka. Ibland har man inte lösningen direkt utan behöver några minuter för att fundera och med granaten kan en snabb insats göras så att förloppet inte förvärras, säger Tommy Lindgren, insatsledare och funktionsansvarig brand vid räddningstjänsten Medelpad.

Släckgranater kostar 6 000-7 000 kronor styck. Att flera försäkringsbolag köper in släckgranater och erbjuder ett utbytessystem har bidragit till genomslaget. Från Svenska kommunförsäkrings AB får räddningstjänsten en ny släckgranat för en som använts i någon av de tio ägarkommunernas fastigheter.

Ett annat försäkringsbolag som satsat på släckgranater är Länsförsäkringar. I Älvsborg i samarbete med räddningstjänsten.

– Vi köpte in ungefär 100 släckgranater och placerade ut dem hos räddningstjänsterna Södra Älvsborg, Norra Älvsborg, Herrljunga och Alingsås samt tiotal hos vaktbolag och något större företag. Vår uppfattning är att det har räddat stora ekonomiska värden och minskat personligt lidande på den här korta tiden, säger Kalle Larsson, risktekniker på Länsförsäkringar Älvsborg.

Även Länsförsäkringar Halland har i samarbete med räddningstjänster köpt in släckgranater. Bolaget ser satsningen som en del i hållbarhetsarbetet för att öka tryggheten i länet, särskilt på landsbygden.

– Brand är en av de mest fasansfulla och kostsamma skadorna våra kunder drabbas av. Vi har nu fått en rapport och det är fantastiska resultat över räddat värde. Vi gör det här för hela Halland, men på kundutfallet kan vi se att fem-sex bränder hos våra kunder förebyggts med släckgranater bara under förra året, säger Johanna Stakeberg, hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Halland.