Reportage

Fakta drunkning

Drunkning är att en person hamnar med luftvägen under ytan och inandas vätska. Oavsett om personen överlever eller inte har denne varit med om en drunkning. Den drabbade kämpar för att försöka hålla sig kvar över ytan, men när det inte längre går andas man in vätska i lungorna i 1-2 minuter. Det leder till medvetslöshet, hjärtat slår långsammare och långsammare för att till slut helt stanna. Drunkning sker ofta lugnt och stilla utan att omgivningen märker något.

Temperaturen har betydelse för överlevnaden. Nedkylning skyddar då hjärnans syreförbrukning minskar med ungefär sex procent per grad kroppstemperatur.

Framförallt barn kan överleva extrema händelser. De har då ofta blivit nedkylda först och sedan fått en allvarlig syrebrist/drunkning. De har kanske kommit ner till en kroppstemperatur på 29-30 grader före drunkning, då har kylan en skyddande effekt.

Enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister drunknar strax under 200 personer varje år i Sverige. Ungefär 50 procent är olyckor, 30 procent är avsiktliga. Äldre män överrepresenterade, inte sällan i kombination med alkohol och avsaknad av flytväst.