Erfarenhet

Övertro på värmekamera?

Att räddningstjänsten genomför säkra och effektiva insatser är viktigt. Att det inte alltid lyckas fullt ut, känner vi i branschen till. Därför är det extra viktigt att försöka dra lärdomar när tydliga brister upptäcks.

En vardagsförmiddag vintern 2015, larmades Räddningstjänsten i Östra Götaland ut med två styrkor samt yttre befäl till en villabrand mellan Norrköping och Linköping.

Det yttre befälet kom först till platsen och möttes av kraftig brand ut från ett köksfönster i anslutning till en altan. Släckinsats genomfördes omgående med hjälp av handbrandsläckare.

När första släckstyrkan kom till platsen påbörjades utvändig släckinsats med konventionell metod, varpå branden slogs ner.

När båda släckstyrkorna var på plats tog sig två rökdykargrupper in i villan. De släckte återstående brandhärdar och genomsökte byggnadens botten och övre plan. Därefter genomfördes ventilering och kontroll med värmekamera.

Klockan 11.30 avslutade räddningsledaren räddningsinsatsen och genomförde själv en kontroll med värmekameran innan samtliga räddningsenheter lämnade platsen.

Denna sista mätning hade försiggåtts av ett flertal mätningar av annan brandpersonal.

Kvar på platsen var endast yttre befäl som i ett grannhus samtalade med den drabbade familjen. Då rusade en annan granne in och meddelade att det brann i huset igen.

När yttre befälet kom ut var branden fullt utvecklad i såväl byggnadens bottenvåning som övre plan. Befälet larmade SOS och en ny räddningsinsats vidtog.

Resultatet efter denna insats blev en totalskadad byggnad.

Östra Götaland är definitivt inte ensamma om denna typ av händelser. Därför är det bra om övriga räddningstjänster i Sverige kan ta del av de erfarenheter som gjordes.

Räddningstjänsten har genom Johan Nordström genomfört en omfattande olycksutredning kring händelsen och samlat ihop ett antal värdefulla lärdomar för framtiden. Många är av karaktären att de borde vara intressanta för andra räddningstjänster i Sverige.

I utredningen analyseras flera intressanta områden, bland annat:

  • Hur värmekameror används och att det kanske finns en övertro på dem
  • Hur en relativt låg vindhastighet kan bidra till en mycket snabb brandspridning, beroende på öppningar i fastigheten i samband med efterföljande ventilering.
  • Hur rutiner kring efterkontroll av brand i träbyggnader kan förbättras.

Utredaren lyfter fram ett antal faktorer som genom åren kan ha bidragit till att räddningsinsatser avslutas mycket snabbare i dag än för kanske 15 år sedan.

Det kan vara allt från måldokument om att en viss procentandel av insatserna ska avslutas inom en viss stipulerad tid, Polismyndighetens önskemål att inte röra till det för mycket efter genomförd insats, till en övertro på modern teknik före egen faktisk kompetens.

Som alltid med olycksutredningar är det viktigt att erfarenheterna återkopplas. Men det räcker inte. Åtgärder måste också implementeras. Det kräver ofta tydliga beslut från ansvariga.

Vid Räddningstjänsten i Östra Götaland har operativa ledningsgruppen genom Jonas Holmgren svarat olycksutredaren med en skrift. Skriften är tydlig med hur räddningstjänsten tänker hantera inkomna rekommendationer (se högerspalten).

Utredningen i sin helhet redovisar även erfarenheter kring utlarmning, släckinsats, rökdykning, säkerhet, miljömedvetenhet och kommunikation.