Reportage

Uddholm: Behövs nationell personalpool

– Vi måste förändra oss. Gör vi som vi alltid gjort, blir det som det alltid har blivit.

Skogsbranden i Västmanland gjorde Lars-Göran Uddholm till rikskändis.

VISBY
Sedan dess har han på otaliga konferenser och event berättat om sina erfarenheter och blivit "Uddas" med de flesta. Han gav rådet som getts efter alla större skogsbränder. Våga dra på med resurser från början.

– I Sverige har vi idag ett system som gör att vi tvekar att dra på. Vi kan inte frigöra oss från kostnadsaspekten. Ska vi slippa de här konsekvenserna måste vi våga agera tidigt. De skopande planen hade varit en fantastisk resurs att ha på söndagen, men då kan man inte vänta tills man är säker på att man behöver dem, för det tar tio timmar att få hit dem.

Lars-Göran Uddholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Lars-Göran Uddholm efterlyser förstärkningsresurs i form av en personalpool. Foto: Gunno Ivansson.

 

Han ställde frågan vad som krävs för att räddningstjänsten ska våga agera tidigt, men hade själv inget bra svar.

Den organisation Lars-Göran Uddholm byggde upp i Ramnäs kallar han för samverkansstab. Ett ledningsstöd för att underlätta, flera människor som jobbar med händelsen.

– Alla funktioner i samverkansstaben agerar ganska självständigt som egna staber och sedan har man ett samverkansmöte. I samverkansmötet finns funktionerna representerade. Man delar samverkansbehovet, men det man löst inom ramen för sina respektive ansvar behöver man inte lyfta på samverkansmötet.

Han fick spåna fram lösningen i Ramnäs och efterlyser en nationell ledningsmodell.

– I min värld hoppas jag att lösningen heter Los, Sol heter det nu, samverkan och ledning, för vi behöver en nationell modell. En modell som alla känner till, kan öva i och anpassa sin organisation till.

Uddholm är av uppfattningen att det borde finnas nationella förstärkningsresurser.

– Sverige är ett litet land, det finns ett antal människor som på olika sätt fått en erfarenhet, låt dem ingå i en personalpool som man kan ropa av och få den hjälp man behöver. Det här ska inte behöva bli en första-gångs-insats varje gång.

Liksom regeringens utredare Aud Sjökvist anser han att det finns ett glapp i lagstiftningen när räddningsinsatsen enligt Lagen om skydd, LSO, är avslutad.

– Det finns behov av fortsatt samordning inom ramen för en annan lagstiftning när LSO upphör. Skogsägarna var en svår grupp att överlämna till. Efter långa diskussioner bestämde vi att samhället ligger kvar med eftersläckning och bevakning och dessutom tillhandahåller en utbildning så att skogsägare kan arbeta säkert i brandskadad skog.

– Den roll som Åke Jacobsson fick, att leda samhället tillbaka till något som liknar vad det var innan finns inte idag. Nu gick det bra för att staten finansierade, men det är absolut något jag tycker vi ska ha i framtiden, säger Lars-Göran Uddholm.