Nyhet

MSB svarar på kritiken

Aud Sjökvist ger ett exempel på hur man absolut inte ska läsa risk- och sårbarhetsanalyser.

Från MSB:s sida är vi noga med att de risker som lyfts i dessa analyser aldrig kan ses som en fullständig lista över händelser som kan leda till kriser. Tvärtom måste vi alltid räkna med att helt andra saker kan komma att inträffa, eller att en händelse som i normala fall har begränsad påverkan på samhället under särskilda omständigheter kan få helt andra effekter. Att förstå detta är helt grundläggande för alla som arbetar med krisberedskap.

Samtidigt vill jag vara tydlig med att MSB i många sammanhang har lyft fram just skogsbrandrisken: vi följer upp risken löpande under sommarhalvåret, vi finansierar skogsbrandflyget, vi erbjuder särskilda utbildningar för räddningstjänsten, och vi har placerat ut depåer för skogsbrandbekämpning på 14 ställen i landet. Vi har också uppmärksammat och lyft fram att Sverige med ett förändrat klimat kan få en ökad risk för riktigt besvärliga skogsbränder av det slag som drabbade Västmanland.

Svante Werger

Kommunikationsdirektör MSB