Reportage

Finland först med stora regioner

Norge och Danmark håller på att förändra mot större räddningstjänstregioner. I Finland är det redan genomfört.

Tero MäkiVISBY
– Det var en stor men lyckad förändring. Kostnadsutvecklingen har varit måttlig, säger Tero Mäki, Räddningsdirektör i Österbotten.

Finland har successivt slagit samman kommuner. De senaste 20 åren från 452 till 320. Men det finns fortfarande många befolkningsmässigt små kommuner.

Under 90-talet utreddes om kommun eller stat skulle vara huvudman för räddningstjänsten. 2000 tog regeringen beslut om 30 regionala räddningsverk (räddningstjänster) baserade på kommunal samverkan. Reformen genomfördes för drygt tio år sedan. I dag finns det 22 räddningstjänster.

– Undersökningar visar att det nu finns bättre grund för utveckling, att förbättra servicenivå och samarbete. Kunden får bättre och kostnadseffektivare service. Riksomfattande är invånarna nöjda, säger Tero Mäki.

Oro fanns förstås inför den stora förändringen. Från alla fanns oro att bli förlorare.

– Förändring av personalstrukturer var oundvikligt. Uppgifter sågs över och det påverkade lönenivån. Men avtal och ersättningar kom att harmoniseras. Det allmänna samarbetsklimatet mellan kommunerna var också ett hinder.

I dag ser Tero Mäki att samarbetet mellan räddningsområdena har utvecklats, det har bildats olika nätverk, vissa utvecklingsprojekt finansieras gemensamt. – Inom ekonomi och samarbete har uppställda mål nåtts.